All we do is travel

Opći uvjeti i informacije Nomago Travel

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti i informacije

Opće odredbe


Osnovni uvjeti i pravila operacija dio su ugovora ili avio karte/vaučera između putničke agencije NOMAGO Mobility (Nomago Mobility d.o.o.) i putnika. Putnik je osoba koja je napravila valjanu rezervaciju ili platila uslugu

NOMAGO Mobility i podložna je ovim osnovnim uvjetima i pravilima. NOMAGO Mobility posrednik je između putnika i ponuditelja proizvoda ili usluge te je kao takav dužan pružiti sve potrebne informacije putniku koje on/ona treba za svoje putovanje. NOMAGO Mobility nije odgovorna za određene uvjete koje propisuje sam ponuditelj proizvoda ili usluge.

Putnik može dobiti informacije o proizvodima i uslugama, koje posreduje NOMAGO Mobility, osobno, putem e-maila, telefona i interneta. Svaka usluga ima svoje uvjete i način rezervacije s kojima je putnik upoznat prije kupovine.

Cijene

Cijene proizvoda koje se nalaze na internetu i promotivnim materijalima informativnog su značenja. Točne cijene individualnih proizvoda putnik dobiva u putničkoj agenciji, putem telefona ili e-maila. Sve cijene koje putnik dobije u obliku ponude navedenim načinima, sadrže sve takse i pristojbe; ukoliko nije drukčije određeno, ovisno o prirodi usluge ili proizvoda. Trošak/ Ponuda je važeća samo za plaćanja obavljena radnim danom, na isti dan kada je trošak izdan; trošak je nevažeći sljedeći dan, ukoliko nije posebno naveden rok plaćanja.

Rezervacije

Putnik je dužan navesti sve informacije pri rezervaciji (navedene u važećim putnim dokumentima), predati dokumente koje zahtjeva sam proizvod te podmiriti troškove rezervacije, ukoliko iste zahtjeva individualni proizvod (npr avio karta). Uvjeti rezervacije ovise o pravilima koje određuje individualni proizvod; ovi se uvjeti prenose putniku koji na temelju dobivene informacije donosi odluku. U slučaju da putnik navede netočne informacije, on/ona je odgovoran/na za sve troškove koji su uzrokovani davanjem neispravnih informacija. Neki ponuditelji nude rezervaciju na zahtjev. Ukoliko dođe do ovakve rezervacije, putnik je obaviješten o uvjetima iste individualnoga ponuditelja te je obvezan postupiti u skladu s njima; ukoliko prihvati njihovu ponudu.

Plaćanje

Dan plaćanja je dan kada putnik izvrši uplatu u agenciji NOMAGO Mobility ili kada putovanja primi uplatu na svoj bankovni račun; uplata mora sjesti na račun NOMAGO Mobility tijekom radnog dana. Putnik može platiti gotovinom ili drugim načinima plaćanja. U skladu s uvjetima o ne-gotovinskim načinima plaćanja financijskih institucija, negotovinskog plaćanja (Maestro, BA, itd.) proizvoda i usluga koje nudi NOMAGO Mobility, u slučaju povrata novaca, NOMAGO Mobility ne vraća novac u gotovini već povratom na osobni račun uplatitelja.

Promjene i otkazivanja

Putnik može zatražiti promjenu proizvoda ili usluge (promjena imena, broja putnika, datuma, destinacije, itd.) unutar uvjeta koje određuje proizvod ili usluga. Kako bi se realizirala promjena, putnik mora platiti troškove uvjetovane ponuditeljem proizvoda ili usluge i s kojima je putnik bio upoznat; pod uvjetom da taj proizvod ili usluga dopušta željene promjene kojima je putnik bio upoznat usmenim ili pismenim putem.

Putnik može u bilo koje vrijeme otkazati proizvod ili uslugu usmenim ili pismenim putem, međutim u trenutku otkazivanja naplaćuju se troškovi istog u skladu s uvjetima individualnoga proizvoda ili usluge. NOMAGO Mobility i putnik obvezni su pridržavati se važećih uvjeta koje propisuje ponuditelj proizvoda ili usluge. Ukoliko uvjeti proizvoda ili usluge omogućuju putniku djelomičan povrat novca u trenutku otkazivanja, putnik je dužan podnijeti sve dokumente koje zahtijeva ponuditelj proizvoda ili usluge.

Ako putnik u trenutku rezervacije predviđa da bi se nešto moglo dogoditi (njemu/njoj osobno ili bližoj obitelji) te da neće putovati, može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja važeće je u slučaju službenog poziva, neočekivane bolesti ili smrti u bliskoj obitelji (supružnik, roditelji, djeca) te može stupiti na snagu samo nakon predaje potrebne dokumentacije. Premija osiguranja iznosi 3.5% od ukupne cijene proizvoda ili usluge + 6.5% poreza. Pri ugovaranju osiguranja od otkaza putovanja putnik prihvaća osnovne propise osiguravajuće kuće. Ukoliko putnikov datum putovanja nije onaj datum koji je naveden kao početak putovanja te putnik ne otkaže putovanje u skladu s uvjetima prije početka istog, putnik nema pravo na povrat novca na osnovu osiguranja od otkaza putovanja. Također se smatra da putnik nije započeo svoje putovanje ili da je odustao ukoliko nije primljen u prijevozno sredstvo (zrakoplov, brod, autobus i sl.) iz bilo kojeg razloga, bilo sigurnosne ili regulativne prirode, neovisno o tome je li se to dogodilo tijekom putovanja ili na početku istog. U tom je slučaju putnik odgovoran za svu štetu i nema pravo na povrat novaca na osnovu osiguranja od otkaza putovanja.

Zahtjev za provedbu osiguranja od otkaza putovanja ne može se podnijeti nakon datuma putovanja niti za vrijeme neiskorištenog dijela istog (djelomično otkazivanje).

Zahtjevi i žalbe

Putnik može podnijeti žalbu u pismenom obliku unutar određenog vremenskog perioda. Bez pismene žalbe NOMAGO Mobility ne bavi se zahtjevima za sniženjem cijena, odštetu i ostalim zahtjevima. Putnik može poslati žalbu u pisanom obliku na adresu sjedišta društva: NOMAGO Mobility d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb, putem elektroničke pošte na e-adresu travel@nomago.hr ili osobnom predajom pisanog prigovora u prostorijama/prodavaonici. Podnositelju prigovora dostavit će se odgovor o osnovanosti prigovora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. S tom svrhom, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u prodavaonici/prostoru ili dostavljate poštom naznačite svoje ime, prezime i adresu. Žalbu mora potpisati i podnijeti sam putnik ili opunomoćiti treću stranu za isto. Punomoć mora biti podnesena zajedno sa žalbom; u protivnom ju NOMAGO Mobility neće razmotriti. Žalba mora imati čvrstu osnovu. Putnik bi stoga trebao priložiti odgovarajuće dokaze i/ili iskaz vlasnika hotela, aviokompanije ili drugog odgovarajućeg tijela u stvarnoj situaciji, na osnovu čega putnik može podnijeti žalbu. Ukoliko je žalba usmjerena na proizvod ili uslugu individualnoga ponuditelja, NOMAGO Mobility djeluje kao posrednik, istupa u putnikovo ime i predstavlja putnikov interes u rješavanju određenog spora te prenosi ponuditeljev odgovor na žalbu. NOMAGO Mobility ne preuzima odgovornost za proizvod ili uslugu ponuditelja nad kojima nema nikakvu kontrolu.

Putni dokumenti

Putnik koji putuje u inozemstvo mora imati važeći dokument (putovnicu ili drugi odgovarajući dokument), s kojim može ući u drugu državu. U slučaju da je datum ulaska u državu kamo putnik putuje uvjetovan određenim periodom valjanosti putnikove dokumentacije prije isteka, putnik mora biti obaviješten i prilagoditi se zakonima te države. NOMAGO Mobility ne odgovara za neugodnosti ili prisilan prekid putovanja koji je uzrokovan gore navedenim.

Putnik je također odgovoran izvaditi vizu za ulazak u države kamo putuje prije putovanja (ukoliko država u koju putuje zahtijeva vizu pri ulasku u njezin teritorij) te se cijepiti ukoliko je to potrebno za ulazak u neke države. U slučaju odbijanja ulaska zbog nepravilnih dokumenata ili ostalih razloga, putnik pokriva sve troškove vezane uz navedeno.

Prilikom rezervacije individualnih proizvoda, putnik daje potrebne informacije koje se moraju u potpunosti slagati s onima u službenim dokumentima (putovnici i osobnoj iskaznici); putnik mora imati ove dokumente i odgovarajuće pravne dokumente u skladu s propisima prelaska državne granice. U slučaju da nepravilna informacija uzrokuje kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, putnik je sam odgovoran za uzrokovane troškove drugih sudionika.

Ako putnik tijekom putovanja izgubi dokumente ili su mu ukradeni, a potrebni su za nastavak putovanja ili povratak domovini, putnik mora izvaditi nove na vlastiti trošak. U slučaju da putnik mora prekinuti putovanje zbog gubitka ili krađe dokumenata, nema pravo na povrat troškova.

Upozorenje prije puta

Putnik ne dobiva posebne obavijesti o putovanju od NOMAGO Mobility, ukoliko to nije dogovoreno unaprijed. Putnik snosi trošak koji može nastati zbog nepotpune ili nepravilne adrese pri ispunjavanju računa/vaučera ili ugovora.

Zdravstveni propisi

U skladu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, putnik se mora cijepiti prije putovanja u određene države i izvaditi važeće dokumente. Svaki je putnik obvezan provjeriti zdravstvene propise država u koje putuje te postupiti sukladno tome. NOMAGO Mobility ne odgovara za moguće komplikacije ili otkazivanja/ prekide putovanja koje su uzrokovane nepoštivanjem propisa države kamo putnik putuje, kao ni za troškove vezane uz navedeno.

Točnost prijevoznika

NOMAGO Mobility ne odgovara za točnost kopnenog, morskog ili zračnog prijevoznika, regularnog ili neregularnog prijevoza (kopno, more, zrak). Odgovornost prijevoznika navedena je na odgovarajući način u ugovoru između putnika i prijevoznika, koji stupa na snagu pri korištenju prijevoza. NOMAGO Mobility nije odgovorna za štetu koja je uzrokovana kašnjenjem, otkazivanjem ili promjenom prijevoznoga sredstva.

Ostalo

NOMAGO Mobility jamči povjerljivost podataka koje putnik dobije. Potpisujući ugovor, putnik se slaže da se njegove informacije koriste za ispunjavanje obveza i prava ugovora te u svrhu izravnog marketinga, istraživanja tržišta, podjelu kupaca, procesiranja statističkih podataka i primanje ponuda NOMAGO Mobility i njezinih poslovnih partnera. Ukoliko putnik ne želi učiniti navedeno, može to naglasiti prilikom rezervacije/ plaćanja.

Sve cijene sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV).

U slučaju spora između stranaka, podnijet ćemo ih nadležnom sudu u Zagrebu.

Ovo su osnovni uvjeti važeći za sve ugovore sklopljene na datum izdavanja.

i. Avio karte

Ukoliko avio karta predstavlja ugovor, na snazi su regularne odredbe koje definira IATA (Međunarodna udruga za zračni prijevoz). Za svaku avio kartu postoje određeni uvjeti koje određuje prijevoznik i s kojima je putnik upoznat prije ili tijekom kupnje u agenciji NOMAGO Mobility. Putnik i NOMAGO Mobility moraju poštivati odredbe koje propisuje aviokompanija. NOMAGO Mobility je posrednik između putnika i aviokompanije i kao takva odgovorna za prenošenje putniku svih potrebnih informacija. NOMAGO Mobility nije odgovorna za individualne odredbe koje propisuje određena aviokompanija.
Cijene avio karata, navedene na internetu ili promidžbenim materijalima, informativnog su karaktera. Točne cijene mogu se dobiti u agenciji, putem telefona ili e-maila. Sve cijene koje putnik dobije u obliku ponude na navedeni način, uključuju takse i pristojbe. Cijena/ ponuda važeća je samo za uplate izvršene tijekom radnog vremena istog dana kada su ponuđene; sljedeći dan cijena više nije važeća ukoliko nije drukčije navedeno. Cijene avio karata podložne su svakodnevnim promjenama zbog promjena tarife i viših taksi, o čemu putnik biva obaviješten prilikom rezervacije. Prilikom rezervacije putnik mora dati sve informacije (kao što su navedene u važećim putnim ispravama), predati dokumente ukoliko to zahtijeva određena aviokompanija te pokriti eventualne troškove rezervacije. Pravila rezervacije ovise o pravilima koje propisuje određena aviokompanija za odabrani tip avio karte; ovi se uvjeti prenose putniku koji zatim donosi odluku na temelju dobivenih informacija. U slučaju da putnik ne navede točne informacije, on/ona je odgovoran za troškove ili posljedice uzrokovane davanjem pogrešnih informacija. Neke aviokompanije nude listu čekanja. Ako se radi o takvoj ponudi, putnik je obaviješten o uvjetima takve rezervacije i obvezan poštivati ih; ukoliko prihvati njihovu ponudu.

Dan plaćanja je dan kada putnik izvrši uplatu u podružnici NOMAGO Mobility ili kad uplata sjedne na bankovni račun NOMAGO Mobility; uplata mora sjesti na račun NOMAGO Mobility tijekom radnog dana. Putnik može platiti gotovinom ili drugim načinom plaćanja. U skladu s uvjetima negotovinskih načina plaćanja financijskih institucija, negotovinskog plaćanja (Maestro, BA, itd.) proizvoda i usluga koje nudi NOMAGO putovanja, u slučaju povrata novca, NOMAGO Mobility ne vraća novac u gotovini, no putnik može zatražiti kreditno pismo ukoliko ima pravo na isti.

Aviokompanija zadržava pravo na promjenu datuma i vremena odlaska ili otkaz putovanja zbog promjene reda leta ili više sile te ima pravo promijeniti rutu putovanja ako se promijene uvjeti putovanja (novi program puta, nestabilni uvjeti u državi i otkaz leta, prirodna katastrofa ili ostali nepredvidivi uzroci na koje NOMAGO Mobility ne može utjecati), bez posebne odštete i sukladno važećim propisima u putničkom prometu. U slučaju da aviokompanija otkaže let, putnik ima pravo na potpuni povrat novca.

U slučaju otkazivanja leta, putnik nema pravo na povrat novca plaćenog za troškove vize, za ulazak u državu koju namjerava posjetiti ili troškove cijepljenja koje zahtijeva određena država. NOMAGO Mobility ne odgovara za kašnjenje letova ili promjenu puta uzrokovane istim.

Promjene i otkazivanja

Putnik može zatražiti promjenu putovanja (kao npr. imena i broj putnika, datum, destinacija itd.) ali ona mora biti sukladna pravilima aviokompanije za odabranu avio kartu. Kako bi se promjena realizirala, putnik mora platiti troškove određene uvjetima aviokompanije o kojima je putnik prethodno obaviješten, pod uvjetom da odabrana avio karta omogućava željene promjene, o čemu je putnik bio obaviješten usmenim ili pismenim putem.

Putnik može u bilo koje doba otkazati avio kartu, međutim u trenutku otkazivanja na snagu stupaju troškovi sukladni uvjetima koje propisuje aviokompanija za odabranu kartu. NOMAGO Mobility i putnik obvezni su poštivati važeća pravila aviokompanije. Ukoliko pravila omogućuju putniku djelomičan povrat novca u trenutku otkazivanja, putnik je obvezan predati svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijeva aviokompanija. Osiguranje od otkaza putovanja Ako putnik u trenutku rezervacije predviđa da bi se nešto moglo dogoditi (njemu/njoj osobno ili bližoj obitelji) te da neće putovati, može uzeti osiguranje od otkaza putovanja.

Osiguranje od otkaza putovanja

važeće je u slučaju službenog poziva, neočekivane bolesti ili smrti u bliskoj obitelji (supružnik, roditelji, djeca) i može stupiti na snagu samo nakon predaje potrebne dokumentacije. Premija osiguranja iznosi 3.5% od ukupne cijene proizvoda ili usluge + 6.5% poreza. Pri sklapanju osiguranja od otkaza putovanja putnik prihvaća osnovne propise osiguravajuće kuće. Ukoliko putnikov datum putovanja nije datum koji je naveden kao početak putovanja te putnik ne otkaže putovanje u skladu s uvjetima prije početka istog, putnik nema pravo na povrat novca na osnovu osiguranja od otkaza putovanja. Također se smatra da putnik nije započeo svoje putovanje ili da je odustao ukoliko nije primljen u prijevozno sredstvo (zrakoplov, brod, autobus i sl.) iz bilo kojeg razloga, bilo sigurnosne ili regulativne prirode, neovisno o tome je li se to dogodilo tijekom putovanja ili na početku istog. U tom je slučaju putnik odgovoran za svu štetu i nema pravo na povrat novca na osnovu osiguranja od otkaza putovanja.

Zahtjev za provedbu osiguranja od otkaza putovanja ne može se podnijeti nakon datuma putovanja niti za vrijeme neiskorištenog dijela istog (djelomično otkazivanje).

Prtljaga

U zračnom je prometu isključivo aviokompanija odgovorna za prtljagu na osnovi važećih propisa u međunarodnom zračnom prometu. U slučaju izgubljene ili oštećene prtljage putnik podnosi izvještaj samoj aviokompaniji. Aviokompanija putniku dodatno naplaćuje prijevoz posebne prtljage, kao npr. bicikla, opreme za surfanje ili golf, itd., uglavnom na aerodromu prije polaska. Bitno je naznačiti pri rezervaciji o prijevozu takve prtljage jer inače zbog ograničenog kapaciteta aviokompanija ima pravo odbiti prijevoz iste. Sve troškove ili štetu nastalu zbog navedenog plaća sam putnik. Prijevoz prtljage do određene kilaže, koju određuje aviokompanija, je besplatan. U zračnom prometu putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage određene kilaže (po odredbi aviokompanije); putnik mora platiti svaki dodatni kilogram na licu mjesta po odgovarajućoj tarifi ili odredbi avioprijevoznika. Djeca do dvije godine starosti nemaju pravo na besplatni prijevoz prtljage. Samo je u zračnom prometu aviokompanija odgovorna za prtljagu na osnovi propisa u međunarodnom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage, putnik ispunjava na licu mjesta formular aviokompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku aviokompanije i zadržava jednu kopiju za sebe. Na osnovu ovog formulara aviokompanija plaća odštetu sukladno važećim propisima u međunarodnom zračnom prometu. STA putovanja nije odgovorna za ukradenu ili oštećenu prtljagu ili ostale osobne predmete, vrijednosti i dokumenate iz prijevoznih sredstava (zrakoplova, autobusa, brodova, itd.).

Točnost prijevoznika

NOMAGO Mobility ne odgovara za točnost kopnenog, morskog ili zračnog prijevoznika, regularnog ili neregularnog prijevoza (kopno, more, zrak). Odgovornost prijevoznika navedena je na odgovarajući način u ugovoru između putnika i prijevoznika koji stupa na snagu pri korištenju prijevoza. NOMAGO Mobility nije odgovorna za štetu koja je uzrokovana kašnjenjem, otkazivanjem ili promjenom prijevoznog sredstva.

ii. NOMAGO Student (smještaj, ture, prijevoz) i ekskluzivni hoteli

Prilikom rezervacije putnik mora dati sve informacije (kao što su navedene u važećim putnim ispravama), predati dokumente ukoliko to zahtijeva određeni proizvod te pokriti eventualne troškove rezervacije. Uvjeti rezervacije ovise o uvjetima koje određuje određeni proizvod; ovi se uvjeti prenose putniku koji zatim donosi odluku na temelju dobivenih informacija. Ukoliko putnik navede pogrešne informacije, odgovoran je za troškove i posljedice uzrokovane davanjem pogrešnih informacija. Neki ponuditelji nude rezervaciju na upit. Ukoliko dođe do takve ponude, putnik je obaviješten o uvjetima takve rezervacije individualnog ponuditelja te je obvezan postupati u skladu s njima; ukoliko prihvati njihovu ponudu.

Dan plaćanja je dan kada putnik izvrši uplatu u podružnici NOMAGO Mobility ili kad uplata sjedne na bankovni račun NOMAGO Mobility; uplata mora sjesti na račun NOMAGO Mobility tijekom radnog dana. Putnik može platiti gotovinom ili drugim načinom plaćanja. U skladu s uvjetima negotovinskih načina plaćanja financijskih institucija, negotovinskog plaćanja (Maestro, BA, itd.) proizvoda i usluga koje nudi NOMAGO Mobility, u slučaju povrata novca, NOMAGO Mobility ne vraća novac u gotovini, ali putnik može zatražiti kreditno pismo ukoliko ima pravo na isto.

Nakon napravljene rezervacije i uplate, NOMAGO Mobility izdaje vaučer koji je ujedno i potvrda rezervacije i plaćenog proizvoda ili usluge. Putnik mora uvijek imati sa sobom vaučer, kao potvrdu rezervacije i uplate jer ponuditelj proizvoda i usluge nije dužan primiti putnika bez njega. NOMAGO Mobility posrednik je između putnika i ponuditelja proizvoda ili usluge i kao takva ne odgovara za ikakve žalbe, gubitke, štetu, troškove ili naknade u slučaju ozljede, nesreće ili smrti te gubitka prtljage ili ostalih osobnih predmeta, nezadovoljstva, razočaranja, nervoze ili frustracije koje mogu biti uzrokovane sljedećim:

 • 1 greška drugog klijenta;
 • 2. mehanička greška, akcije vlasti, vrijeme ili ostali faktori nad kojima NOMAGO Mobility nema kontrolu;
 • 3. putnikov propust u prikupljanu potrebne dokumentacije;
 • 4. putnikova nemogućnost ili nepažnja u slijeđenju uputa, koje među ostalim uključuju: prijava na šalteru, odjava, snalaženje s prtljagom;
 • 5. otkazivanja ili promjene ponuđenog putovanja iz bilo kojeg razloga;
 • 6. sva fizička ograničenja ili zdravstveni problemi putnika.

Promjene i otkazivanja

Putnik može zatražiti promjene u putovanju (kao npr. imena i broj putnika, datum, dastinacija, itd.), no one moraju biti u skladu s pravilima koje propisuje ponuditelj proizvoda ili usluge. Uz eventualne troškove koje zahtijeva proizvod ili usluga, putnik mora platiti NOMAGO Mobility naknadu u iznosu od 25€ za svaku napravljenu promjenu, kao i ostale moguće troškove.

U slučaju da putnik otkaže putovanje 72h prije polaska, naplaćuje se kazna u iznosu od 25€ za izdani vaučer te ostali mogući troškovi otkazivanja koje naplaćuje sam ponuditelj proizvoda ili usluge, a o kojima je putnik bio obaviješten prije ili nakon plaćanja. Ukoliko uvjeti omogućuju putniku djelomičan povrat novca u trenutku otkazivanja kada je putnik obavezan predati sve dokumente koje zahtijeva ponuditelj proizvoda ili usluge ili NOMAGO Mobility. Ukoliko putnik otkaže putovanje unutar 72h prije polaska, gubi sav uplaćen iznos.

Putnik mora otkazati putovanje pismenim putem u NOMAGO putovanja putem e-maila, faksa ili pošte, a ne direktno ponuditelju proizvoda ili usluge. Otkazivanje nije potpuno sve dok putnik ne primi potvrdu o otkazivanju od NOMAGO Mobility.

Zahtjevi i žalbe

Putnik može podnijeti žalbu u pismenom obliku unutar određenog vremenskog perioda. Bez pismene žalbe NOMAGO Mobility ne bavi se zahtjevima za sniženjem cijena, odštetu i ostalim zahtjevima. Putnik može poslati žalbu u pisanom obliku na adresu sjedišta društva: NOMAGO Mobility d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb, putem elektroničke pošte na e-adresu travel@nomago.hr ili osobnom predajom pisanog prigovora u prostorijama/prodavaonici. Podnositelju prigovora dostavit će se odgovor o osnovanosti prigovora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. S tom svrhom, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u prodavaonici/prostoru ili dostavljate poštom naznačite svoje ime, prezime i adresu.

Žalbu mora potpisati i podnijeti sam putnik ili opunomoćiti treću stranu za isto. Punomoć mora biti podnesena zajedno sa žalbom; u protivnom ju NOMAGO Mobility neće razmotriti. Žalba mora imati čvrstu osnovu. Putnik bi stoga trebao priložiti odgovarajuće dokaze i/ili iskaz vlasnika hotela, aviokompanije ili drugog odgovarajućeg tijela u stvarnoj situaciji, na osnovu čega putnik može podnijeti žalbu.

Ukoliko je žalba usmjerena na proizvod ili uslugu individualnog ponuditelja, NOMAGO Mobility djeluje kao posrednik, istupa u putnikovo ime i predstavlja putnikov interes u rješavanju određenog spora te prenosi ponuditeljev odgovor na žalbu. NOMAGO Mobility ne preuzima odgovornost za proizvod ili uslugu ponuditelja nad kojima nema nikakvu kontrolu.

iii. Online rezervacije NOMAGO student

Rezervacija smještaja, tura, prijevoza itd. može se obaviti i na službenoj internetskoj stranici NOMAGO Mobility - tzv. on-line rezervacija. Putnik može rezervirati ili naručiti željeni proizvod ili uslugu najkasnije 10 dana prije planiranog polaska. Rezervacija nije potvrđena sve dok putnik ne primi potvrdu od NOMAGO Mobility. Ukoliko rezervaciju nije moguće napraviti, NOMAGO Mobility obaviještava putnika unutar dva radna dana putem telefona ili e-maila.
Ukoliko putnik želi rezervirati proizvod ili uslugu unutar 10 dana od željenog polaska ili ima posebne želje (rezervaciju za grupe s više od 9 osoba), mora kontaktirati NOMAGO Mobility putem telefona, faksa ili e-maila. Ukoliko željeni proizvod ili usluga zahtijevaju dodatne troškove zbog kasne rezervacije (quick mail), putnik mora prilikom plaćanja pokriti i ove troškove.

Putnik je obvezan navesti sve informacije prilikom rezervacije (kao što su navedene u važećim putnim dokumentima), podnijeti dokumente koje zahtijeva proizvod i platiti troškove rezervacije, ukoliko to zahtijeva individualni proizvod. Uvjeti rezervacije ovise o uvjetima koje određuje individualni proizvod; ovi se uvjeti prenose putniku, koji zatim donosi odluku na temelju dobivenih informacija.

Ukoliko putnik navede pogrešne informacije, odgovoran je za troškove i posljedice uzrokovane davanjem pogrešnih informacija. Neki ponuditelji nude rezervaciju na upit. Ukoliko dođe do takve ponude, putnik je obaviješten o uvjetima takve rezervacije individualnog ponuditelja te je obvezan postupati u skladu s njima; ukoliko prihvati njihovu ponudu.

Dan plaćanja je dan kada putnik izvrši uplatu u podružnici NOMAGO Mobility ili kad uplata sjedne na bankovni račun NOMAGO Mobility; uplata mora sjesti na račun NOMAGO Mobility tijekom radnog dana. Putnik može platiti gotovinom ili drugim načinom plaćanja. U skladu s uvjetima negotovinskih načina plaćanja financijskih institucija, negotovinskog plaćanja (Maestro, BA, itd.) proizvoda i usluga koje nudi NOMAGO Mobility, u slučaju povrata novca, NOMAGO Mobility ne vraća novac u gotovini, no putnik može zatražiti kreditno pismo ukoliko ima pravo na isto.

Nakon napravljene rezervacije i uplate, NOMAGO Mobility izdaje vaučer koji je ujedno i potvrda rezervacije i plaćenog proizvoda ili usluge. Putnik mora uvijek imati sa sobom vaučer, kao potvrdu rezervacije i uplate jer ponuditelj proizvoda i usluge nije dužan primiti putnika bez njega. NOMAGO Mobility posrednik je između putnika i ponuditelja proizvoda ili usluge i kao takva ne odgovara za ikakve žalbe, gubitke, štetu, troškove ili naknade u slučaju ozljede, nesreće ili smrti te gubitka prtljage ili ostalih osobnih predmeta, nezadovoljstva, razočaranja, nervoze ili frustracije koje mogu biti uzrokovane sljedećim:

 • 7. greška drugog klijenta;
 • 8. mehanička greška, akcije vlasti, vrijeme ili ostali faktori nad kojima NOMAGO Mobility nema kontrolu;
 • 9. putnikov propust u prikupljanu potrebne dokumentacije;
 • 10. putnikova nemogućnost ili nepažnja u slijeđenju uputa, koje među ostalim uključuju: prijava na šalteru, odjava, snalaženje s prtljagom;
 • 11. otkazivanja ili promjene ponuđenog putovanja iz bilo kojeg razloga;
 • 12. sva fizička ograničenja ili zdravstveni problemi putnika.

Promjene i otkazivanja

Putnik može zatražiti promjene u putovanju (kao npr. imena i broj putnika, datum, destinacija, itd.) ali one moraju biti u skladu s pravilima koje propisuje ponuditelj proizvoda ili usluge. Uz eventualne troškove koje zahtijeva proizvod ili usluga, putnik mora platiti NOMAGO Mobility naknadu u iznosu od 25€ za svaku napravljenu promjenu kao i ostale moguće troškove.

U slučaju da putnik otkaže putovanje 72h prije polaska, naplaćuje se kazna u iznosu od 25€ za izdani vaučer te ostali mogući troškovi otkazivanja koje naplaćuje sam ponuditelj proizvoda ili usluge, a o kojima je putnik bio obaviješten prije ili poslije plaćanja. Ukoliko uvjeti omogućuju putniku djelomičan povrat novca u trenutku otkazivanja kada je putnik obavezan predati sve dokumente koje zahtijeva ponuditelj proizvoda ili usluge ili NOMAGO Mobility. Ukoliko putnik otkaže putovanje unutar 72h prije polaska, gubi sav uplaćen iznos.

Putnik mora otkazati putovanje pismenim putem u NOMAGO Mobility putem e-maila, faksa ili pošte, a ne direktno ponuditelju proizvoda ili usluge. Otkazivanje nije potpuno sve dok putnik ne primi potvrdu o otkazivanju od NOMAGO Mobility.

Zahtjevi i žalbe

Putnik može podnijeti žalbu u pismenom obliku unutar određenog vremenskog perioda. Bez pismene žalbe NOMAGO Mobility ne bavi se zahtjevima za sniženjem cijena, odštetu i ostalim zahtjevima. Putnik može poslati žalbu u pisanom obliku na adresu sjedišta društva: NOMAGO Mobility d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb, putem elektroničke pošte na e-adresu travel@nomago.hr ili osobnom predajom pisanog prigovora u prostorijama/prodavaonici. Podnositelju prigovora dostavit će se odgovor o osnovanosti prigovora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. S tom svrhom, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u prodavaonici/prostoru ili dostavljate poštom naznačite svoje ime, prezime i adresu.

Žalbu mora potpisati i podnijeti sami putnik ili opunomoćiti treću stranu za isto. Punomoć mora biti podnesena zajedno sa žalbom; u protivnom ju STA putovanja neće razmotriti.Žalba mora imati čvrstu osnovu. Putnik bi stoga trebao priložiti odgovarajuće dokaze i/ili iskaz vlasnika hotela, aviokompanije ili drugog odgovarajućeg tijela u stvarnoj situaciji, na osnovu čega putnik može podnijeti žalbu.

Ukoliko je žalba usmjerena na proizvod ili uslugu individualnog ponuditelja, NOMAGO Mobility djeluje kao posrednik, istupa u putnikovo ime i predstavlja putnikov interes u rješavanju određenog spora te prenosi ponuditeljev odgovor na žalbu. NOMAGO Mobility ne preuzima odgovornost za proizvod ili uslugu ponuditelja nad kojima nema nikakvu kontrolu.

IATA – ugovorni uvjeti i druge važne obavijesti

IATA - International Air Transport Association odnosno Međunarodna udruga za zračni promet međunarodna je organizacija koja udružuje sve komercijalne avionske prijevoznike te preko različitih konvencija kontrolira čak 230 avionskih kompanija koje čine 93% međunarodnog zračnog prometa.

 • Pregledajte dokument na hrvatskom jeziku.

Uvjeti korištenja web stranice i foruma

Vaš pristup do web stranice i korištenje iste uređuju ova opća pravila kao i neki zakoni. Molimo vas da opće uvjete pažljivo pročitate. Posjećivanjem naše stranice putovanja.nomago.hr potvrđujete da ste s ovim općim uvjetima upoznati, da ste s njima suglasni te da vas odredbe tih općih uvjeta obvezuju.

Mijenjanje uvjeta korištenja

NOMAGO Mobility pridržava pravo na mijenjanje ili ažuriranje uvjeta, odredbi ili napomena pod kojima se omogućava korištenje stranice. To mogu biti promjene u servisima, uslugama, zakonima koji utječu na usluge, ili iz bilo kojih drugih razloga. Prilikom svakog ažuriranja uvjeta korištenja promijenit će se datum na dnu tih uvjeta.

Ograničenje osobnog i nekomercijalnog korištenja

Stranicu smijete koristiti samo u osobne i nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je mijenjanje, kopiranje, distribucija, emitiranje, prikazivanje, izvođenje, razmnožavanje, objava, licenciranje, izrada izvedenica, prijenos ili predavanje bilo kojih podataka, programske opreme, proizvoda ili usluga koji su dio stranice putovanja.nomago.hr, osim u slučaju izričitog navoda u ovim uvjetima korištenja.

Privatnost i osobni podaci

Za korištenje određenih usluga na stranici morate obaviti upis, prilikom kojeg ćete morati posredovati sve potrebite podatke za korisnički račun te pritom, prema svojim mogućnostima, brinuti da budu za vrijeme korištenja tih usluga pravilni i ažurni. Agencija NOMAGO Mobility obvezuje se da će vaše osobne podatke koristiti sukladno važećim zakonima i sukladno izjavi o zaštiti privatnosti.

Odgovorni ste za sve aktivnosti koje su se odvile korištenjem vašeg korisničkog računa, stoga je preporučljivo da na javnim računalima ne pohranjujete svoje korisničko ime/zaporku. U slučaju neovlaštenog korištenja ili osnovane sumnje da je do toga došlo, morate o tome odmah obavijestiti administratora stranice. Agencija NOMAGO Mobility nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog neovlaštenog korištenja vašeg računa ili zaporke.

Nezakonito ili zabranjeno korištenje

Kao korisnik stranice obvezujete se da istu nećete koristiti za nezakonite ili općim uvjetima zabranjene radnje. Stranicu nije dozvoljeno koristiti na način koji bi mogao oštetiti, onesposobiti, preopteretiti ili štetiti stranici ili agenciji NOMAGO Mobility. Isto tako nije dozvoljeno onesposobljavanje ili ometanje korištenja stranice drugim korisnicima. Zabranjeno je stjecanje neovlaštenog dostupa do bilo koje usluge NOMAGO Mobility, računalnog sustava i s njim povezane mreže ili podataka o drugom korisniku. Zabranjeno je preuzimanje bilo kakvog gradiva ili informacija pomoću sredstava koja namjerno nisu raspoloživa u sklopu stranice ili nemaju izričitu dozvolu za dostup u izjavi o zaštiti privatnosti. Ukoliko je dostup omogućen zbog greške u uslugama portala, prijavu greške pošaljite na: travel@nomago.hr.

Pravo na korištenje povratnih informacija i prijedloga

Prilikom posredovanja bilo kakvih povratnih informacija i prijedloga u vezi stranice, agenciji NOMAGO Mobility jamčite da ste vlasnik odnosno da imate potpuni nadzor nad pravima cjelokupnog predanoga materijala i informacija.

Predajom tog materijala i informacija agenciji NOMAGO Mobility dopuštate: korištenje, mijenjanje, kopiranje, distribuciju, emitiranje, javno prikazivanje i izvođenje, razmnožavanje, objavu, licenciranje, izradu izvedenica, prijenos ili predavanje bilo kojih povratnih informacija i prijedloga.

Gore navedena prava moraju uključivati i prava na korištenje bilo kojih vlasničkih prava, u takvoj povratnoj informaciji ili prijedlozima koji uključuju prava koja proizlaze iz autorskih prava, robne marke, uslužne marke ili zakona o patentu pod nadležnošću bilo koje s tim povezane sudske ovlasti. Za predano gradivo ili informacije, kao dio prijedloga kojeg će agencija NOMAGO Mobility koristiti, ista neće isplaćivati nikakvu naknadu. Agencija NOMAGO Mobility nije obvezna objaviti i koristiti bilo kakvo proslijeđeno gradivo ili informacije.

Ovaj članak ne odnosi se na identifikacijske podatke koji se prosljeđuju prilikom upisivanja u usluge stranice, dokumente, informacije ili druge podatke koje prenosite na poslužitelj, predate ili nekako drugačije posredujete korištenjem usluga foruma.

Korisnički sadržaji

Web-mjesto putovanja.nomago.hr korisnicima omogućava objavljivanje komentara na forumu.

NOMAGO Mobility ne odgovara za korisničke sadržaje, objavljene na putovanja.nomago.hr. Korisnički sadržaji su vlasništvo korisnika za koje sami odgovaraju. Unatoč tomu da uredništvo putovanja.nomago.hr ne pregledava i ne može pregledavati sve vaše korisničke objave, za čiji sadržaj ne odgovara, agencija NOMAGO Mobility pridržava pravo na brisanje, premještanje ili uređivanje poruka koje, prema vlastitoj procjeni, smatra uvredljivim ili opscenim, ili pak smatra da je došlo do kršenja autorskih prava ili ako su pak objave drugačije neprihvatljive.

Objavom korisničkog sadržaja prihvaćate prikazivanje na web-mjestu te povezivanje s promocijskim korištenjem, online i offline. Prihvaćate da sve sadržaje koje proslijedite agencija NOMAGO Mobility uređuje, objavljuje, prenosi ili prikazuje, te se odričete svih moralnih prava koje imate prilikom posredovanja sadržaja, koji bi se mogao promijeniti na način s kojim se ne slažete. Agenciji NOMAGO Mobility dajete stalno, ne-isključivo, globalno, nelicencirano pravo do korištenja, kopiranja, prijenosa, objave, distribucije, javnog prikazivanja, obrađivanja, indeksiranja, označavanja, promjene i prilagođavanja.

Agencija NOMAGO Mobility zalaže se za organizaciju korisničke zajednice koja može uspjeti samo ako se njeni članovi osjećaju dobrodošlo i sigurno. Stoga moraju članovi poštovati određena pravila ponašanja:

 • Zabranjena je objava klevetničkog, opscenog, pornografskog, uvredljivog ili na bilo koji način nelegalnog sadržaja.
 • Budite uljudni. Ne prijetite ili vrijeđajte druge korisnike, ne koristite opsceni jezik te ne ometajte namjerno raspravu ponavljajućim porukama, porukama bez značenja ilispam-porukama.
 • Koristite pristojan jezik. Ne koristite jezik koji vrijeđa ili diskriminira na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferencija, starosti, regije, nesposobnosti. Bilo kakav govor mržnje osnova je za trenutačno i stalno ukidanje pristupa svim ili dijelu korisničkih usluga.v
 • Raspravljajte, no ne napadajte. U zajednici različitih mišljenja uvijek dolazi do neslaganja. NOMAGO Mobility potiče aktivnu raspravu i podržava vruće rasprave. No osobni su napadi neposredno kršenje pravila uporabe te su osnova za trenutačno i stalno ukidanje pristupa svim ili dijelu korisničkih usluga.
 • Mogućnost objavljivanja korisničkih sadržaja koristi se samo u nekomercijalne svrhe. Bez dopuštenja agencije NOMAGO Mobility nećete distribuirati ili na neki drugi način objavljivati bilo kakav sadržaj koji promovira pojedinačne djelatnosti, produkte ili usluge i vodi do komercijalnih web stranica.v
 • Zabranjeno je prisvajanje tuđih slika, tekstova ili članaka bez dopuštenja nosioca autorskih prava.

Ne kopirajte cijele tekstove koji su autorski zaštićeni. Sažmite i objavite link na originalni izvor. Korisnik se slaže da će o mogućim nepravilnostima obavijestiti administratora.

Ograničavanje odgovornosti     

Agencija NOMAGO Mobility ili/i njeni dobavljači ne daju nikakve izjave o prikladnosti, pouzdanosti, raspoloživosti, pravovremenosti i točnosti informacija, programske opreme, proizvoda, usluga i pripadajućih grafika koje su dostupne preko web stanice putovanja.nomago.hr. Sve informacije, programska oprema, proizvodi, usluge i pripadajuće grafike dostupne su ''takve kao što jesu'', bez ikakve garancije.

 Agencija NOMAGO Mobility i/ili njeni dobavljači odbacuju sva jamstva ili uvjete u vezi s tim informacijama, programskom opremom, proizvodima, uslugama i pripadajućim grafikama, uključujući sva naznačena prodajna jamstva i uvjete, odgovarajuće određenoj svrsi i s nazivom. Agencija NOMAGO Mobility i/ili njeni dobavljači ni u kojem slučaju ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu neposrednu, posrednu, posljedičnu ili drugu štetu (uključujući štetu zbog gubitka korisnosti, podataka ili dobiti) koja proizlazi ili je u bilo kakvoj vezi s uporabom ili djelovanjem web stranice putovanja.nomago.hr, sa zakašnjenjem ili nemogućnošću uporabe portala, s opskrbom ili nemogućnošću omogućavanja usluga ili bilo kakvim informacijama, programskom opremom, proizvodima i uslugama, preuzetim na stranici putovanja.nomago.hr ili nastalim na bilo kakav drugi način uporabom portala, bilo na temelju sporazuma, prekrška, neopreznosti ili drugačije, čak i ako je bila agencija NOMAGO Mobility ili netko od njenih dobavljača upoznat s mogućnošću nastanka štete. Ako zakonodavstvo pojedinačna prava uređuje drugačije i njihovo ograničavanje nije moguće, moguće je da za vas ne vrijede sva ograničenja navedena gore. Ako ste nezadovoljni bilo kojim dijelom web stanice putovanja.nomago.hr, uslugom stranice ili uvjetima uporabe, vaše isključivo i jedino sredstvo je nekorištenje stranice.

Napomene o intelektualnom vlasništvu

Sav sadržaj stranice, osim sadržaja koji na određene usluge unesu korisnici sami, zaštićen je autorski rad agencije NOMAGO Mobility ili njenih ugovornih partnera. Sva prava su pridržana. Sav sadržaj koji su na određene usluge web stranice prenijeli korisnici, u vlasništvu su korisnika.

Agencija NOMAGO Mobility može imati patente, patentirane aplikacije, robne marke, autorska prava ili druga intelektualna vlasnička prava koja su povezana sa stranicom, uključujući web stranice koje su dio istih. Ako to nije izričito navedeno u uvjetima uporabe, sadržaj ovih web stranica ne daje vam nikakvu licencu za te patente, robne marke, autorska prava ili druga vlasništva. Sva prava koja nisu ovdje izričito dodijeljena, pridržana su.

Sporovi u vezi autorskih prava rješavaju se sukladno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i Zakonu o parničnom postupku.

Općenito

Ti uvjeti korištenja vezani su na zakone Republike Hrvatske. Za rješavanje svih sporova i nesporazuma u vezi s web stranicom putovanja.nomago.hr, za koje u već bile iscrpljene sve ostale izvansudske mogućnosti sporazuma, nadležan je okružni sud u Zagrebu. Pritom potvrđujete da iz tih uvjeta uporabe ili uporabe servisa ne proizlazi nikakav zajednički pothvat, suradništvo, zapošljavanje ili radni odnos između vas i agencije NOMAGO Mobility.

Agencija NOMAGO Mobility može zahtijevati poštivanje uvjeta uporabe sudskim putem. Izvršenje ugovora predmet je važećih zakona i zakonskih postupaka u Republici Hrvatskoj te zato svi navodi u tim uvjetima uporabe ne ograničavaju prava agencije NOMAGO Mobility da se podredi vladinim, sudskim i zakonskim zahtjevima u vezi s uporabom web stranice putovanja.nomago.hr ili informacija, danih ili stečenih od agencije NOMAGO Mobility, koja se tiču vaše uporabe ili djelovanja web stranice strani putovanja.nomago.hr. Ako se zaključi da je bilo koji dio ovih uvjeta uporabe nevažeći ili neprovediv sukladno trenutno važećem zakonodavstvom Republike Hrvatske, uključujući (no ne i ograničeno na) osporavanje odgovornosti i garancije, kao što je gore navedeno, onda se nevažeći ili neprovediv propis nadomješta važećim, provedivim propisom, koji što je više moguće odgovara svrsi izvornog propisa, a preostali dio uvjeta uporabe ostaje važeći u nepromijenjenom obliku.

Ovi uvjeti korištenja, uključujući dokumente izričito spomenute u gornjem tekstu, određuju cjelokupni ugovor između vas i agencije NOMAGO Mobility, s obzirom na usluge web stranice putovanja.nomago.hr, koje nadomještaju sve prijašnje ili istovremene komunikacije i ponude, bilo elektroničke, usmene ili pismene, između vas i agencije NOMAGO Mobility u vezi s uslugama portala. Tiskana varijanta uvjeta uporabe ili njen bilo kakav elektronički oblik, prihvatljiv je u sudskim ili upravnim procesima koji temelje na tom ugovoru ili su povezani s njime, u istoj mjeri i pod istim uvjetima kao i drugi poslovni dokumenti i zapisi koji su u izvorniku očuvani u tiskanom obliku.

Budi informiran

Ne propusti sljedeće akcije ili važne obavijesti!

Jesi li avanturistički putnik ili svakodnevni putnik? U svakom slučaju za tebe pripremamo ažurne, zanimljive i korisne putničke informacije koje isporučujemo u tvoj virtualni poštanski sandučić jednom ili dvaput mjesečno.