Opći uvjeti

Opći uvjeti i informacije

Opće odredbe


Osnovni uvjeti i pravila operacija dio su ugovora ili avio karte/vaučera između putničke agencije NOMAGO Mobility (Nomago Mobility d.o.o.) i putnika. Putnik je osoba koja je napravila valjanu rezervaciju ili platila uslugu

NOMAGO Mobility i podložna je ovim osnovnim uvjetima i pravilima. NOMAGO Mobility posrednik je između putnika i ponuditelja proizvoda ili usluge te je kao takav dužan pružiti sve potrebne informacije putniku koje on/ona treba za svoje putovanje. NOMAGO Mobility nije odgovorna za određene uvjete koje propisuje sam ponuditelj proizvoda ili usluge.

Putnik može dobiti informacije o proizvodima i uslugama, koje posreduje NOMAGO Mobility, osobno, putem e-maila, telefona i interneta. Svaka usluga ima svoje uvjete i način rezervacije s kojima je putnik upoznat prije kupovine.

Cijene

Cijene proizvoda koje se nalaze na internetu i promotivnim materijalima informativnog su značenja. Točne cijene individualnih proizvoda putnik dobiva u putničkoj agenciji, putem telefona ili e-maila. Sve cijene koje putnik dobije u obliku ponude navedenim načinima, sadrže sve takse i pristojbe; ukoliko nije drukčije određeno, ovisno o prirodi usluge ili proizvoda. Trošak/ Ponuda je važeća samo za plaćanja obavljena radnim danom, na isti dan kada je trošak izdan; trošak je nevažeći sljedeći dan, ukoliko nije posebno naveden rok plaćanja.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

Rezervacije

Putnik je dužan navesti sve informacije pri rezervaciji (navedene u važećim putnim dokumentima), predati dokumente koje zahtjeva sam proizvod te podmiriti troškove rezervacije, ukoliko iste zahtjeva individualni proizvod (npr avio karta). Uvjeti rezervacije ovise o pravilima koje određuje individualni proizvod; ovi se uvjeti prenose putniku koji na temelju dobivene informacije donosi odluku. U slučaju da putnik navede netočne informacije, on/ona je odgovoran/na za sve troškove koji su uzrokovani davanjem neispravnih informacija. Neki ponuditelji nude rezervaciju na zahtjev. Ukoliko dođe do ovakve rezervacije, putnik je obaviješten o uvjetima iste individualnoga ponuditelja te je obvezan postupiti u skladu s njima; ukoliko prihvati njihovu ponudu.

Plaćanje

Dan plaćanja je dan kada putnik izvrši uplatu u agenciji NOMAGO Mobility ili kada putovanja primi uplatu na svoj bankovni račun; uplata mora sjesti na račun NOMAGO Mobility tijekom radnog dana. Putnik može platiti gotovinom ili drugim načinima plaćanja. U skladu s uvjetima o ne-gotovinskim načinima plaćanja financijskih institucija, negotovinskog plaćanja (Maestro, BA, itd.) proizvoda i usluga koje nudi NOMAGO Mobility, u slučaju povrata novaca, NOMAGO Mobility ne vraća novac u gotovini već povratom na osobni račun uplatitelja.

Promjene i otkazivanja

Putnik može zatražiti promjenu proizvoda ili usluge (promjena imena, broja putnika, datuma, destinacije, itd.) unutar uvjeta koje određuje proizvod ili usluga. Kako bi se realizirala promjena, putnik mora platiti troškove uvjetovane ponuditeljem proizvoda ili usluge i s kojima je putnik bio upoznat; pod uvjetom da taj proizvod ili usluga dopušta željene promjene kojima je putnik bio upoznat usmenim ili pismenim putem.

Putnik može u bilo koje vrijeme otkazati proizvod ili uslugu usmenim ili pismenim putem, međutim u trenutku otkazivanja naplaćuju se troškovi istog u skladu s uvjetima individualnoga proizvoda ili usluge. NOMAGO Mobility i putnik obvezni su pridržavati se važećih uvjeta koje propisuje ponuditelj proizvoda ili usluge. Ukoliko uvjeti proizvoda ili usluge omogućuju putniku djelomičan povrat novca u trenutku otkazivanja, putnik je dužan podnijeti sve dokumente koje zahtijeva ponuditelj proizvoda ili usluge.

Ako putnik u trenutku rezervacije predviđa da bi se nešto moglo dogoditi (njemu/njoj osobno ili bližoj obitelji) te da neće putovati, može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja važeće je u slučaju službenog poziva, neočekivane bolesti ili smrti u bliskoj obitelji (supružnik, roditelji, djeca) te može stupiti na snagu samo nakon predaje potrebne dokumentacije. Premija osiguranja iznosi 3.5% od ukupne cijene proizvoda ili usluge + 6.5% poreza. Pri ugovaranju osiguranja od otkaza putovanja putnik prihvaća osnovne propise osiguravajuće kuće. Ukoliko putnikov datum putovanja nije onaj datum koji je naveden kao početak putovanja te putnik ne otkaže putovanje u skladu s uvjetima prije početka istog, putnik nema pravo na povrat novca na osnovu osiguranja od otkaza putovanja. Također se smatra da putnik nije započeo svoje putovanje ili da je odustao ukoliko nije primljen u prijevozno sredstvo (zrakoplov, brod, autobus i sl.) iz bilo kojeg razloga, bilo sigurnosne ili regulativne prirode, neovisno o tome je li se to dogodilo tijekom putovanja ili na početku istog. U tom je slučaju putnik odgovoran za svu štetu i nema pravo na povrat novaca na osnovu osiguranja od otkaza putovanja.

Zahtjev za provedbu osiguranja od otkaza putovanja ne može se podnijeti nakon datuma putovanja niti za vrijeme neiskorištenog dijela istog (djelomično otkazivanje).

Zahtjevi i žalbe

Putnik može podnijeti žalbu u pismenom obliku unutar određenog vremenskog perioda. Bez pismene žalbe NOMAGO Mobility ne bavi se zahtjevima za sniženjem cijena, odštetu i ostalim zahtjevima. Putnik može poslati žalbu u pisanom obliku na adresu sjedišta društva: NOMAGO Mobility d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb, putem elektroničke pošte na e-adresu travel@nomago.hr ili osobnom predajom pisanog prigovora u prostorijama/prodavaonici. Podnositelju prigovora dostavit će se odgovor o osnovanosti prigovora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. S tom svrhom, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u prodavaonici/prostoru ili dostavljate poštom naznačite svoje ime, prezime i adresu.  Žalbu mora potpisati i podnijeti sam putnik ili opunomoćiti treću stranu za isto. Punomoć mora biti podnesena zajedno sa žalbom; u protivnom ju NOMAGO Mobility neće razmotriti. Žalba mora imati čvrstu osnovu. Putnik bi stoga trebao priložiti odgovarajuće dokaze i/ili iskaz vlasnika hotela, aviokompanije ili drugog odgovarajućeg tijela u stvarnoj situaciji, na osnovu čega putnik može podnijeti žalbu. Ukoliko je žalba usmjerena na proizvod ili uslugu individualnoga ponuditelja, NOMAGO Mobility djeluje kao posrednik, istupa u putnikovo ime i predstavlja putnikov interes u rješavanju određenog spora te prenosi ponuditeljev odgovor na žalbu. NOMAGO Mobility ne preuzima odgovornost za proizvod ili uslugu ponuditelja nad kojima nema nikakvu kontrolu.

Putni dokumenti

Putnik koji putuje u inozemstvo mora imati važeći dokument (putovnicu ili drugi odgovarajući dokument), s kojim može ući u drugu državu. U slučaju da je datum ulaska u državu kamo putnik putuje uvjetovan određenim periodom valjanosti putnikove dokumentacije prije isteka, putnik mora biti obaviješten i prilagoditi se zakonima te države. NOMAGO Mobility ne odgovara za neugodnosti ili prisilan prekid putovanja koji je uzrokovan gore navedenim.

Putnik je također odgovoran izvaditi vizu za ulazak u države kamo putuje prije putovanja (ukoliko država u koju putuje zahtijeva vizu pri ulasku u njezin teritorij) te se cijepiti ukoliko je to potrebno za ulazak u neke države. U slučaju odbijanja ulaska zbog nepravilnih dokumenata ili ostalih razloga, putnik pokriva sve troškove vezane uz navedeno.

Prilikom rezervacije individualnih proizvoda, putnik daje potrebne informacije koje se moraju u potpunosti slagati s onima u službenim dokumentima (putovnici i osobnoj iskaznici); putnik mora imati ove dokumente i odgovarajuće pravne dokumente u skladu s propisima prelaska državne granice. U slučaju da nepravilna informacija uzrokuje kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, putnik je sam odgovoran za uzrokovane troškove drugih sudionika.

Ako putnik tijekom putovanja izgubi dokumente ili su mu ukradeni, a potrebni su za nastavak putovanja ili povratak domovini, putnik mora izvaditi nove na vlastiti trošak. U slučaju da putnik mora prekinuti putovanje zbog gubitka ili krađe dokumenata, nema pravo na povrat troškova.

Upozorenje prije puta

Putnik ne dobiva posebne obavijesti o putovanju od NOMAGO Mobility, ukoliko to nije dogovoreno unaprijed. Putnik snosi trošak koji može nastati zbog nepotpune ili nepravilne adrese pri ispunjavanju računa/vaučera ili ugovora.

Zdravstveni propisi

U skladu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, putnik se mora cijepiti prije putovanja u određene države i izvaditi važeće dokumente. Svaki je putnik obvezan provjeriti zdravstvene propise država u koje putuje te postupiti sukladno tome. NOMAGO Mobility ne odgovara za moguće komplikacije ili otkazivanja/ prekide putovanja koje su uzrokovane nepoštivanjem propisa države kamo putnik putuje, kao ni za troškove vezane uz navedeno.

Točnost prijevoznika

NOMAGO Mobility ne odgovara za točnost kopnenog, morskog ili zračnog prijevoznika, regularnog ili neregularnog prijevoza (kopno, more, zrak). Odgovornost prijevoznika navedena je na odgovarajući način u ugovoru između putnika i prijevoznika, koji stupa na snagu pri korištenju prijevoza. NOMAGO Mobility nije odgovorna za štetu koja je uzrokovana kašnjenjem, otkazivanjem ili promjenom prijevoznoga sredstva.

Ostalo

NOMAGO Mobility jamči povjerljivost podataka koje putnik dobije. Potpisujući ugovor, putnik se slaže da se njegove informacije koriste za ispunjavanje obveza i prava ugovora te u svrhu izravnog marketinga, istraživanja tržišta, podjelu kupaca, procesiranja statističkih podataka i primanje ponuda NOMAGO Mobility i njezinih poslovnih partnera. Ukoliko putnik ne želi učiniti navedeno, može to naglasiti prilikom rezervacije/ plaćanja.

Sve cijene sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV).

U slučaju spora između stranaka, podnijet ćemo ih nadležnom sudu u Zagrebu.

Ovo su osnovni uvjeti važeći za sve ugovore sklopljene na datum izdavanja.

i. Avio karte

Ukoliko avio karta predstavlja ugovor, na snazi su regularne odredbe koje definira IATA (Međunarodna udruga za zračni prijevoz). Za svaku avio kartu postoje određeni uvjeti koje određuje prijevoznik i s kojima je putnik upoznat prije ili tijekom kupnje u agenciji NOMAGO Mobility. Putnik i NOMAGO Mobility moraju poštivati odredbe koje propisuje aviokompanija. NOMAGO Mobility je posrednik između putnika i aviokompanije i kao takva odgovorna za prenošenje putniku svih potrebnih informacija. NOMAGO Mobility nije odgovorna za individualne odredbe koje propisuje određena aviokompanija.
Cijene avio karata, navedene na internetu ili promidžbenim materijalima, informativnog su karaktera. Točne cijene mogu se dobiti u agenciji, putem telefona ili e-maila. Sve cijene koje putnik dobije u obliku ponude na navedeni način, uključuju takse i pristojbe. Cijena/ ponuda važeća je samo za uplate izvršene tijekom radnog vremena istog dana kada su ponuđene; sljedeći dan cijena više nije važeća ukoliko nije drukčije navedeno. Cijene avio karata podložne su svakodnevnim promjenama zbog promjena tarife i viših taksi, o čemu putnik biva obaviješten prilikom rezervacije. Prilikom rezervacije putnik mora dati sve informacije (kao što su navedene u važećim putnim ispravama), predati dokumente ukoliko to zahtijeva određena aviokompanija te pokriti eventualne troškove rezervacije. Pravila rezervacije ovise o pravilima koje propisuje određena aviokompanija za odabrani tip avio karte; ovi se uvjeti prenose putniku koji zatim donosi odluku na temelju dobivenih informacija. U slučaju da putnik ne navede točne informacije, on/ona je odgovoran za troškove ili posljedice uzrokovane davanjem pogrešnih informacija. Neke aviokompanije nude listu čekanja. Ako se radi o takvoj ponudi, putnik je obaviješten o uvjetima takve rezervacije i obvezan poštivati ih; ukoliko prihvati njihovu ponudu.

Dan plaćanja je dan kada putnik izvrši uplatu u podružnici NOMAGO Mobility ili kad uplata sjedne na bankovni račun NOMAGO Mobility; uplata mora sjesti na račun NOMAGO Mobility tijekom radnog dana. Putnik može platiti gotovinom ili drugim načinom plaćanja. U skladu s uvjetima negotovinskih načina plaćanja financijskih institucija, negotovinskog plaćanja (Maestro, BA, itd.) proizvoda i usluga koje nudi NOMAGO putovanja, u slučaju povrata novca, NOMAGO Mobility ne vraća novac u gotovini, no putnik može zatražiti kreditno pismo ukoliko ima pravo na isti.

Aviokompanija zadržava pravo na promjenu datuma i vremena odlaska ili otkaz putovanja zbog promjene reda leta ili više sile te ima pravo promijeniti rutu putovanja ako se promijene uvjeti putovanja (novi program puta, nestabilni uvjeti u državi i otkaz leta, prirodna katastrofa ili ostali nepredvidivi uzroci na koje NOMAGO Mobility ne može utjecati), bez posebne odštete i sukladno važećim propisima u putničkom prometu. U slučaju da aviokompanija otkaže let, putnik ima pravo na potpuni povrat novca.

U slučaju otkazivanja leta, putnik nema pravo na povrat novca plaćenog za troškove vize, za ulazak u državu koju namjerava posjetiti ili troškove cijepljenja koje zahtijeva određena država. NOMAGO Mobility ne odgovara za kašnjenje letova ili promjenu puta uzrokovane istim.

Uvjeti Aviokarte

Promjene i otkazivanja

Putnik može zatražiti promjenu putovanja (kao npr. imena i broj putnika, datum, destinacija itd.) ali ona mora biti sukladna pravilima aviokompanije za odabranu avio kartu. Kako bi se promjena realizirala, putnik mora platiti troškove određene uvjetima aviokompanije o kojima je putnik prethodno obaviješten, pod uvjetom da odabrana avio karta omogućava željene promjene, o čemu je putnik bio obaviješten usmenim ili pismenim putem.

Putnik može u bilo koje doba otkazati avio kartu, međutim u trenutku otkazivanja na snagu stupaju troškovi sukladni uvjetima koje propisuje aviokompanija za odabranu kartu. NOMAGO Mobility i putnik obvezni su poštivati važeća pravila aviokompanije. Ukoliko pravila omogućuju putniku djelomičan povrat novca u trenutku otkazivanja, putnik je obvezan predati svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijeva aviokompanija. Osiguranje od otkaza putovanja Ako putnik u trenutku rezervacije predviđa da bi se nešto moglo dogoditi (njemu/njoj osobno ili bližoj obitelji) te da neće putovati, može uzeti osiguranje od otkaza putovanja.

Osiguranje od otkaza putovanja

važeće je u slučaju službenog poziva, neočekivane bolesti ili smrti u bliskoj obitelji (supružnik, roditelji, djeca) i može stupiti na snagu samo nakon predaje potrebne dokumentacije. Premija osiguranja iznosi 3.5% od ukupne cijene proizvoda ili usluge + 6.5% poreza. Pri sklapanju osiguranja od otkaza putovanja putnik prihvaća osnovne propise osiguravajuće kuće. Ukoliko putnikov datum putovanja nije datum koji je naveden kao početak putovanja te putnik ne otkaže putovanje u skladu s uvjetima prije početka istog, putnik nema pravo na povrat novca na osnovu osiguranja od otkaza putovanja. Također se smatra da putnik nije započeo svoje putovanje ili da je odustao ukoliko nije primljen u prijevozno sredstvo (zrakoplov, brod, autobus i sl.) iz bilo kojeg razloga, bilo sigurnosne ili regulativne prirode, neovisno o tome je li se to dogodilo tijekom putovanja ili na početku istog. U tom je slučaju putnik odgovoran za svu štetu i nema pravo na povrat novca na osnovu osiguranja od otkaza putovanja.

Zahtjev za provedbu osiguranja od otkaza putovanja ne može se podnijeti nakon datuma putovanja niti za vrijeme neiskorištenog dijela istog (djelomično otkazivanje).

Prtljaga

U zračnom je prometu isključivo aviokompanija odgovorna za prtljagu na osnovi važećih propisa u međunarodnom zračnom prometu. U slučaju izgubljene ili oštećene prtljage putnik podnosi izvještaj samoj aviokompaniji. Aviokompanija putniku dodatno naplaćuje prijevoz posebne prtljage, kao npr. bicikla, opreme za surfanje ili golf, itd., uglavnom na aerodromu prije polaska. Bitno je naznačiti pri rezervaciji o prijevozu takve prtljage jer inače zbog ograničenog kapaciteta aviokompanija ima pravo odbiti prijevoz iste. Sve troškove ili štetu nastalu zbog navedenog plaća sam putnik. Prijevoz prtljage do određene kilaže, koju određuje aviokompanija, je besplatan. U zračnom prometu putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage određene kilaže (po odredbi aviokompanije); putnik mora platiti svaki dodatni kilogram na licu mjesta po odgovarajućoj tarifi ili odredbi avioprijevoznika. Djeca do dvije godine starosti nemaju pravo na besplatni prijevoz prtljage. Samo je u zračnom prometu aviokompanija odgovorna za prtljagu na osnovi propisa u međunarodnom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage, putnik ispunjava na licu mjesta formular aviokompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku aviokompanije i zadržava jednu kopiju za sebe. Na osnovu ovog formulara aviokompanija plaća odštetu sukladno važećim propisima u međunarodnom zračnom prometu. STA putovanja nije odgovorna za ukradenu ili oštećenu prtljagu ili ostale osobne predmete, vrijednosti i dokumenate iz prijevoznih sredstava (zrakoplova, autobusa, brodova, itd.).

Točnost prijevoznika

NOMAGO Mobility ne odgovara za točnost kopnenog, morskog ili zračnog prijevoznika, regularnog ili neregularnog prijevoza (kopno, more, zrak). Odgovornost prijevoznika navedena je na odgovarajući način u ugovoru između putnika i prijevoznika koji stupa na snagu pri korištenju prijevoza. NOMAGO Mobility nije odgovorna za štetu koja je uzrokovana kašnjenjem, otkazivanjem ili promjenom prijevoznog sredstva.

ii. NOMAGO Student (smještaj, ture, prijevoz) i ekskluzivni hoteli

Prilikom rezervacije putnik mora dati sve informacije (kao što su navedene u važećim putnim ispravama), predati dokumente ukoliko to zahtijeva određeni proizvod te pokriti eventualne troškove rezervacije. Uvjeti rezervacije ovise o uvjetima koje određuje određeni proizvod; ovi se uvjeti prenose putniku koji zatim donosi odluku na temelju dobivenih informacija. Ukoliko putnik navede pogrešne informacije, odgovoran je za troškove i posljedice uzrokovane davanjem pogrešnih informacija. Neki ponuditelji nude rezervaciju na upit. Ukoliko dođe do takve ponude, putnik je obaviješten o uvjetima takve rezervacije individualnog ponuditelja te je obvezan postupati u skladu s njima; ukoliko prihvati njihovu ponudu.

Dan plaćanja je dan kada putnik izvrši uplatu u podružnici NOMAGO Mobility ili kad uplata sjedne na bankovni račun NOMAGO Mobility; uplata mora sjesti na račun NOMAGO Mobility tijekom radnog dana. Putnik može platiti gotovinom ili drugim načinom plaćanja. U skladu s uvjetima negotovinskih načina plaćanja financijskih institucija, negotovinskog plaćanja (Maestro, BA, itd.) proizvoda i usluga koje nudi NOMAGO Mobility, u slučaju povrata novca, NOMAGO Mobility ne vraća novac u gotovini, ali putnik može zatražiti kreditno pismo ukoliko ima pravo na isto.

Nakon napravljene rezervacije i uplate, NOMAGO Mobility izdaje vaučer koji je ujedno i potvrda rezervacije i plaćenog proizvoda ili usluge. Putnik mora uvijek imati sa sobom vaučer, kao potvrdu rezervacije i uplate jer ponuditelj proizvoda i usluge nije dužan primiti putnika bez njega. NOMAGO Mobility posrednik je između putnika i ponuditelja proizvoda ili usluge i kao takva ne odgovara za ikakve žalbe, gubitke, štetu, troškove ili naknade u slučaju ozljede, nesreće ili smrti te gubitka prtljage ili ostalih osobnih predmeta, nezadovoljstva, razočaranja, nervoze ili frustracije koje mogu biti uzrokovane sljedećim:

 • 1 greška drugog klijenta;
 • 2. mehanička greška, akcije vlasti, vrijeme ili ostali faktori nad kojima NOMAGO Mobility nema kontrolu;
 • 3. putnikov propust u prikupljanu potrebne dokumentacije;
 • 4. putnikova nemogućnost ili nepažnja u slijeđenju uputa, koje među ostalim uključuju: prijava na šalteru, odjava, snalaženje s prtljagom;
 • 5. otkazivanja ili promjene ponuđenog putovanja iz bilo kojeg razloga;
 • 6. sva fizička ograničenja ili zdravstveni problemi putnika.

Promjene i otkazivanja

Putnik može zatražiti promjene u putovanju (kao npr. imena i broj putnika, datum, dastinacija, itd.), no one moraju biti u skladu s pravilima koje propisuje ponuditelj proizvoda ili usluge. Uz eventualne troškove koje zahtijeva proizvod ili usluga, putnik mora platiti NOMAGO Mobility naknadu u iznosu od 25€ za svaku napravljenu promjenu, kao i ostale moguće troškove.

U slučaju da putnik otkaže putovanje 72h prije polaska, naplaćuje se kazna u iznosu od 25€ za izdani vaučer te ostali mogući troškovi otkazivanja koje naplaćuje sam ponuditelj proizvoda ili usluge, a o kojima je putnik bio obaviješten prije ili nakon plaćanja. Ukoliko uvjeti omogućuju putniku djelomičan povrat novca u trenutku otkazivanja kada je putnik obavezan predati sve dokumente koje zahtijeva ponuditelj proizvoda ili usluge ili NOMAGO Mobility. Ukoliko putnik otkaže putovanje unutar 72h prije polaska, gubi sav uplaćen iznos.

Putnik mora otkazati putovanje pismenim putem u NOMAGO putovanja putem e-maila, faksa ili pošte, a ne direktno ponuditelju proizvoda ili usluge. Otkazivanje nije potpuno sve dok putnik ne primi potvrdu o otkazivanju od NOMAGO Mobility.

Zahtjevi i žalbe

Putnik može podnijeti žalbu u pismenom obliku unutar određenog vremenskog perioda. Bez pismene žalbe NOMAGO Mobility ne bavi se zahtjevima za sniženjem cijena, odštetu i ostalim zahtjevima. Putnik može poslati žalbu u pisanom obliku na adresu sjedišta društva: NOMAGO Mobility d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb, putem elektroničke pošte na e-adresu travel@nomago.hr ili osobnom predajom pisanog prigovora u prostorijama/prodavaonici. Podnositelju prigovora dostavit će se odgovor o osnovanosti prigovora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. S tom svrhom, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u prodavaonici/prostoru ili dostavljate poštom naznačite svoje ime, prezime i adresu.

Žalbu mora potpisati i podnijeti sam putnik ili opunomoćiti treću stranu za isto. Punomoć mora biti podnesena zajedno sa žalbom; u protivnom ju NOMAGO Mobility neće razmotriti. Žalba mora imati čvrstu osnovu. Putnik bi stoga trebao priložiti odgovarajuće dokaze i/ili iskaz vlasnika hotela, aviokompanije ili drugog odgovarajućeg tijela u stvarnoj situaciji, na osnovu čega putnik može podnijeti žalbu.

Ukoliko je žalba usmjerena na proizvod ili uslugu individualnog ponuditelja, NOMAGO Mobility djeluje kao posrednik, istupa u putnikovo ime i predstavlja putnikov interes u rješavanju određenog spora te prenosi ponuditeljev odgovor na žalbu. NOMAGO Mobility ne preuzima odgovornost za proizvod ili uslugu ponuditelja nad kojima nema nikakvu kontrolu.

iii. Online rezervacije NOMAGO student

Rezervacija smještaja, tura, prijevoza itd. može se obaviti i na službenoj internetskoj stranici NOMAGO Mobility - tzv. on-line rezervacija. Putnik može rezervirati ili naručiti željeni proizvod ili uslugu najkasnije 10 dana prije planiranog polaska. Rezervacija nije potvrđena sve dok putnik ne primi potvrdu od NOMAGO Mobility. Ukoliko rezervaciju nije moguće napraviti, NOMAGO Mobility obaviještava putnika unutar dva radna dana putem telefona ili e-maila.
Ukoliko putnik želi rezervirati proizvod ili uslugu unutar 10 dana od željenog polaska ili ima posebne želje (rezervaciju za grupe s više od 9 osoba), mora kontaktirati NOMAGO Mobility putem telefona, faksa ili e-maila. Ukoliko željeni proizvod ili usluga zahtijevaju dodatne troškove zbog kasne rezervacije (quick mail), putnik mora prilikom plaćanja pokriti i ove troškove.

Putnik je obvezan navesti sve informacije prilikom rezervacije (kao što su navedene u važećim putnim dokumentima), podnijeti dokumente koje zahtijeva proizvod i platiti troškove rezervacije, ukoliko to zahtijeva individualni proizvod. Uvjeti rezervacije ovise o uvjetima koje određuje individualni proizvod; ovi se uvjeti prenose putniku, koji zatim donosi odluku na temelju dobivenih informacija.

Ukoliko putnik navede pogrešne informacije, odgovoran je za troškove i posljedice uzrokovane davanjem pogrešnih informacija. Neki ponuditelji nude rezervaciju na upit. Ukoliko dođe do takve ponude, putnik je obaviješten o uvjetima takve rezervacije individualnog ponuditelja te je obvezan postupati u skladu s njima; ukoliko prihvati njihovu ponudu.

Dan plaćanja je dan kada putnik izvrši uplatu u podružnici NOMAGO Mobility ili kad uplata sjedne na bankovni račun NOMAGO Mobility; uplata mora sjesti na račun NOMAGO Mobility tijekom radnog dana. Putnik može platiti gotovinom ili drugim načinom plaćanja. U skladu s uvjetima negotovinskih načina plaćanja financijskih institucija, negotovinskog plaćanja (Maestro, BA, itd.) proizvoda i usluga koje nudi NOMAGO Mobility, u slučaju povrata novca, NOMAGO Mobility ne vraća novac u gotovini, no putnik može zatražiti kreditno pismo ukoliko ima pravo na isto.

Nakon napravljene rezervacije i uplate, NOMAGO Mobility izdaje vaučer koji je ujedno i potvrda rezervacije i plaćenog proizvoda ili usluge. Putnik mora uvijek imati sa sobom vaučer, kao potvrdu rezervacije i uplate jer ponuditelj proizvoda i usluge nije dužan primiti putnika bez njega. NOMAGO Mobility posrednik je između putnika i ponuditelja proizvoda ili usluge i kao takva ne odgovara za ikakve žalbe, gubitke, štetu, troškove ili naknade u slučaju ozljede, nesreće ili smrti te gubitka prtljage ili ostalih osobnih predmeta, nezadovoljstva, razočaranja, nervoze ili frustracije koje mogu biti uzrokovane sljedećim:

 • 7. greška drugog klijenta;
 • 8. mehanička greška, akcije vlasti, vrijeme ili ostali faktori nad kojima NOMAGO Mobility nema kontrolu;
 • 9. putnikov propust u prikupljanu potrebne dokumentacije;
 • 10. putnikova nemogućnost ili nepažnja u slijeđenju uputa, koje među ostalim uključuju: prijava na šalteru, odjava, snalaženje s prtljagom;
 • 11. otkazivanja ili promjene ponuđenog putovanja iz bilo kojeg razloga;
 • 12. sva fizička ograničenja ili zdravstveni problemi putnika.

Promjene i otkazivanja

Putnik može zatražiti promjene u putovanju (kao npr. imena i broj putnika, datum, destinacija, itd.) ali one moraju biti u skladu s pravilima koje propisuje ponuditelj proizvoda ili usluge. Uz eventualne troškove koje zahtijeva proizvod ili usluga, putnik mora platiti NOMAGO Mobility naknadu u iznosu od 25€ za svaku napravljenu promjenu kao i ostale moguće troškove.

U slučaju da putnik otkaže putovanje 72h prije polaska, naplaćuje se kazna u iznosu od 25€ za izdani vaučer te ostali mogući troškovi otkazivanja koje naplaćuje sam ponuditelj proizvoda ili usluge, a o kojima je putnik bio obaviješten prije ili poslije plaćanja. Ukoliko uvjeti omogućuju putniku djelomičan povrat novca u trenutku otkazivanja kada je putnik obavezan predati sve dokumente koje zahtijeva ponuditelj proizvoda ili usluge ili NOMAGO Mobility. Ukoliko putnik otkaže putovanje unutar 72h prije polaska, gubi sav uplaćen iznos.

Putnik mora otkazati putovanje pismenim putem u NOMAGO Mobility putem e-maila, faksa ili pošte, a ne direktno ponuditelju proizvoda ili usluge. Otkazivanje nije potpuno sve dok putnik ne primi potvrdu o otkazivanju od NOMAGO Mobility.

Zahtjevi i žalbe

Putnik može podnijeti žalbu u pismenom obliku unutar određenog vremenskog perioda. Bez pismene žalbe NOMAGO Mobility ne bavi se zahtjevima za sniženjem cijena, odštetu i ostalim zahtjevima. Putnik može poslati žalbu u pisanom obliku na adresu sjedišta društva: NOMAGO Mobility d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb, putem elektroničke pošte na e-adresu travel@nomago.hr ili osobnom predajom pisanog prigovora u prostorijama/prodavaonici. Podnositelju prigovora dostavit će se odgovor o osnovanosti prigovora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. S tom svrhom, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u prodavaonici/prostoru ili dostavljate poštom naznačite svoje ime, prezime i adresu.

Žalbu mora potpisati i podnijeti sami putnik ili opunomoćiti treću stranu za isto. Punomoć mora biti podnesena zajedno sa žalbom; u protivnom ju STA putovanja neće razmotriti.Žalba mora imati čvrstu osnovu. Putnik bi stoga trebao priložiti odgovarajuće dokaze i/ili iskaz vlasnika hotela, aviokompanije ili drugog odgovarajućeg tijela u stvarnoj situaciji, na osnovu čega putnik može podnijeti žalbu.

Ukoliko je žalba usmjerena na proizvod ili uslugu individualnog ponuditelja, NOMAGO Mobility djeluje kao posrednik, istupa u putnikovo ime i predstavlja putnikov interes u rješavanju određenog spora te prenosi ponuditeljev odgovor na žalbu. NOMAGO Mobility ne preuzima odgovornost za proizvod ili uslugu ponuditelja nad kojima nema nikakvu kontrolu.

IATA – ugovorni uvjeti i druge važne obavijesti

IATA - International Air Transport Association odnosno Međunarodna udruga za zračni promet međunarodna je organizacija koja udružuje sve komercijalne avionske prijevoznike te preko različitih konvencija kontrolira čak 230 avionskih kompanija koje čine 93% međunarodnog zračnog prometa.

 • Pregledajte dokument na hrvatskom jeziku.

Uvjeti korištenja web stranice i foruma

Vaš pristup do web stranice i korištenje iste uređuju ova opća pravila kao i neki zakoni. Molimo vas da opće uvjete pažljivo pročitate. Posjećivanjem naše stranice putovanja.nomago.hr potvrđujete da ste s ovim općim uvjetima upoznati, da ste s njima suglasni te da vas odredbe tih općih uvjeta obvezuju.

Mijenjanje uvjeta korištenja

NOMAGO Mobility pridržava pravo na mijenjanje ili ažuriranje uvjeta, odredbi ili napomena pod kojima se omogućava korištenje stranice. To mogu biti promjene u servisima, uslugama, zakonima koji utječu na usluge, ili iz bilo kojih drugih razloga. Prilikom svakog ažuriranja uvjeta korištenja promijenit će se datum na dnu tih uvjeta.

Ograničenje osobnog i nekomercijalnog korištenja

Stranicu smijete koristiti samo u osobne i nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je mijenjanje, kopiranje, distribucija, emitiranje, prikazivanje, izvođenje, razmnožavanje, objava, licenciranje, izrada izvedenica, prijenos ili predavanje bilo kojih podataka, programske opreme, proizvoda ili usluga koji su dio stranice putovanja.nomago.hr, osim u slučaju izričitog navoda u ovim uvjetima korištenja.

Privatnost i osobni podaci

Za korištenje određenih usluga na stranici morate obaviti upis, prilikom kojeg ćete morati posredovati sve potrebite podatke za korisnički račun te pritom, prema svojim mogućnostima, brinuti da budu za vrijeme korištenja tih usluga pravilni i ažurni. Agencija NOMAGO Mobility obvezuje se da će vaše osobne podatke koristiti sukladno važećim zakonima i sukladno izjavi o zaštiti privatnosti.

Odgovorni ste za sve aktivnosti koje su se odvile korištenjem vašeg korisničkog računa, stoga je preporučljivo da na javnim računalima ne pohranjujete svoje korisničko ime/zaporku. U slučaju neovlaštenog korištenja ili osnovane sumnje da je do toga došlo, morate o tome odmah obavijestiti administratora stranice. Agencija NOMAGO Mobility nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog neovlaštenog korištenja vašeg računa ili zaporke.

Nezakonito ili zabranjeno korištenje

Kao korisnik stranice obvezujete se da istu nećete koristiti za nezakonite ili općim uvjetima zabranjene radnje. Stranicu nije dozvoljeno koristiti na način koji bi mogao oštetiti, onesposobiti, preopteretiti ili štetiti stranici ili agenciji NOMAGO Mobility. Isto tako nije dozvoljeno onesposobljavanje ili ometanje korištenja stranice drugim korisnicima. Zabranjeno je stjecanje neovlaštenog dostupa do bilo koje usluge NOMAGO Mobility, računalnog sustava i s njim povezane mreže ili podataka o drugom korisniku. Zabranjeno je preuzimanje bilo kakvog gradiva ili informacija pomoću sredstava koja namjerno nisu raspoloživa u sklopu stranice ili nemaju izričitu dozvolu za dostup u izjavi o zaštiti privatnosti. Ukoliko je dostup omogućen zbog greške u uslugama portala, prijavu greške pošaljite na: travel@nomago.hr.

Pravo na korištenje povratnih informacija i prijedloga

Prilikom posredovanja bilo kakvih povratnih informacija i prijedloga u vezi stranice, agenciji NOMAGO Mobility jamčite da ste vlasnik odnosno da imate potpuni nadzor nad pravima cjelokupnog predanoga materijala i informacija.

Predajom tog materijala i informacija agenciji NOMAGO Mobility dopuštate: korištenje, mijenjanje, kopiranje, distribuciju, emitiranje, javno prikazivanje i izvođenje, razmnožavanje, objavu, licenciranje, izradu izvedenica, prijenos ili predavanje bilo kojih povratnih informacija i prijedloga.

Gore navedena prava moraju uključivati i prava na korištenje bilo kojih vlasničkih prava, u takvoj povratnoj informaciji ili prijedlozima koji uključuju prava koja proizlaze iz autorskih prava, robne marke, uslužne marke ili zakona o patentu pod nadležnošću bilo koje s tim povezane sudske ovlasti. Za predano gradivo ili informacije, kao dio prijedloga kojeg će agencija NOMAGO Mobility koristiti, ista neće isplaćivati nikakvu naknadu. Agencija NOMAGO Mobility nije obvezna objaviti i koristiti bilo kakvo proslijeđeno gradivo ili informacije.

Ovaj članak ne odnosi se na identifikacijske podatke koji se prosljeđuju prilikom upisivanja u usluge stranice, dokumente, informacije ili druge podatke koje prenosite na poslužitelj, predate ili nekako drugačije posredujete korištenjem usluga foruma.

Korisnički sadržaji

Web-mjesto putovanja.nomago.hr korisnicima omogućava objavljivanje komentara na forumu.

NOMAGO Mobility ne odgovara za korisničke sadržaje, objavljene na putovanja.nomago.hr. Korisnički sadržaji su vlasništvo korisnika za koje sami odgovaraju. Unatoč tomu da uredništvo putovanja.nomago.hr ne pregledava i ne može pregledavati sve vaše korisničke objave, za čiji sadržaj ne odgovara, agencija NOMAGO Mobility pridržava pravo na brisanje, premještanje ili uređivanje poruka koje, prema vlastitoj procjeni, smatra uvredljivim ili opscenim, ili pak smatra da je došlo do kršenja autorskih prava ili ako su pak objave drugačije neprihvatljive.

Objavom korisničkog sadržaja prihvaćate prikazivanje na web-mjestu te povezivanje s promocijskim korištenjem, online i offline. Prihvaćate da sve sadržaje koje proslijedite agencija NOMAGO Mobility uređuje, objavljuje, prenosi ili prikazuje, te se odričete svih moralnih prava koje imate prilikom posredovanja sadržaja, koji bi se mogao promijeniti na način s kojim se ne slažete. Agenciji NOMAGO Mobility dajete stalno, ne-isključivo, globalno, nelicencirano pravo do korištenja, kopiranja, prijenosa, objave, distribucije, javnog prikazivanja, obrađivanja, indeksiranja, označavanja, promjene i prilagođavanja.

Agencija NOMAGO Mobility zalaže se za organizaciju korisničke zajednice koja može uspjeti samo ako se njeni članovi osjećaju dobrodošlo i sigurno. Stoga moraju članovi poštovati određena pravila ponašanja:

 • Zabranjena je objava klevetničkog, opscenog, pornografskog, uvredljivog ili na bilo koji način nelegalnog sadržaja.
 • Budite uljudni. Ne prijetite ili vrijeđajte druge korisnike, ne koristite opsceni jezik te ne ometajte namjerno raspravu ponavljajućim porukama, porukama bez značenja ilispam-porukama.
 • Koristite pristojan jezik. Ne koristite jezik koji vrijeđa ili diskriminira na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferencija, starosti, regije, nesposobnosti. Bilo kakav govor mržnje osnova je za trenutačno i stalno ukidanje pristupa svim ili dijelu korisničkih usluga.v
 • Raspravljajte, no ne napadajte. U zajednici različitih mišljenja uvijek dolazi do neslaganja. NOMAGO Mobility potiče aktivnu raspravu i podržava vruće rasprave. No osobni su napadi neposredno kršenje pravila uporabe te su osnova za trenutačno i stalno ukidanje pristupa svim ili dijelu korisničkih usluga.
 • Mogućnost objavljivanja korisničkih sadržaja koristi se samo u nekomercijalne svrhe. Bez dopuštenja agencije NOMAGO Mobility nećete distribuirati ili na neki drugi način objavljivati bilo kakav sadržaj koji promovira pojedinačne djelatnosti, produkte ili usluge i vodi do komercijalnih web stranica.v
 • Zabranjeno je prisvajanje tuđih slika, tekstova ili članaka bez dopuštenja nosioca autorskih prava.

Ne kopirajte cijele tekstove koji su autorski zaštićeni. Sažmite i objavite link na originalni izvor. Korisnik se slaže da će o mogućim nepravilnostima obavijestiti administratora.

Ograničavanje odgovornosti     

Agencija NOMAGO Mobility ili/i njeni dobavljači ne daju nikakve izjave o prikladnosti, pouzdanosti, raspoloživosti, pravovremenosti i točnosti informacija, programske opreme, proizvoda, usluga i pripadajućih grafika koje su dostupne preko web stanice putovanja.nomago.hr. Sve informacije, programska oprema, proizvodi, usluge i pripadajuće grafike dostupne su ''takve kao što jesu'', bez ikakve garancije.

 Agencija NOMAGO Mobility i/ili njeni dobavljači odbacuju sva jamstva ili uvjete u vezi s tim informacijama, programskom opremom, proizvodima, uslugama i pripadajućim grafikama, uključujući sva naznačena prodajna jamstva i uvjete, odgovarajuće određenoj svrsi i s nazivom. Agencija NOMAGO Mobility i/ili njeni dobavljači ni u kojem slučaju ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu neposrednu, posrednu, posljedičnu ili drugu štetu (uključujući štetu zbog gubitka korisnosti, podataka ili dobiti) koja proizlazi ili je u bilo kakvoj vezi s uporabom ili djelovanjem web stranice putovanja.nomago.hr, sa zakašnjenjem ili nemogućnošću uporabe portala, s opskrbom ili nemogućnošću omogućavanja usluga ili bilo kakvim informacijama, programskom opremom, proizvodima i uslugama, preuzetim na stranici putovanja.nomago.hr ili nastalim na bilo kakav drugi način uporabom portala, bilo na temelju sporazuma, prekrška, neopreznosti ili drugačije, čak i ako je bila agencija NOMAGO Mobility ili netko od njenih dobavljača upoznat s mogućnošću nastanka štete. Ako zakonodavstvo pojedinačna prava uređuje drugačije i njihovo ograničavanje nije moguće, moguće je da za vas ne vrijede sva ograničenja navedena gore. Ako ste nezadovoljni bilo kojim dijelom web stanice putovanja.nomago.hr, uslugom stranice ili uvjetima uporabe, vaše isključivo i jedino sredstvo je nekorištenje stranice.

Napomene o intelektualnom vlasništvu

Sav sadržaj stranice, osim sadržaja koji na određene usluge unesu korisnici sami, zaštićen je autorski rad agencije NOMAGO Mobility ili njenih ugovornih partnera. Sva prava su pridržana. Sav sadržaj koji su na određene usluge web stranice prenijeli korisnici, u vlasništvu su korisnika.

Agencija NOMAGO Mobility može imati patente, patentirane aplikacije, robne marke, autorska prava ili druga intelektualna vlasnička prava koja su povezana sa stranicom, uključujući web stranice koje su dio istih. Ako to nije izričito navedeno u uvjetima uporabe, sadržaj ovih web stranica ne daje vam nikakvu licencu za te patente, robne marke, autorska prava ili druga vlasništva. Sva prava koja nisu ovdje izričito dodijeljena, pridržana su.

Sporovi u vezi autorskih prava rješavaju se sukladno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i Zakonu o parničnom postupku.

Općenito

Ti uvjeti korištenja vezani su na zakone Republike Hrvatske. Za rješavanje svih sporova i nesporazuma u vezi s web stranicom putovanja.nomago.hr, za koje u već bile iscrpljene sve ostale izvansudske mogućnosti sporazuma, nadležan je okružni sud u Zagrebu. Pritom potvrđujete da iz tih uvjeta uporabe ili uporabe servisa ne proizlazi nikakav zajednički pothvat, suradništvo, zapošljavanje ili radni odnos između vas i agencije NOMAGO Mobility.

Agencija NOMAGO Mobility može zahtijevati poštivanje uvjeta uporabe sudskim putem. Izvršenje ugovora predmet je važećih zakona i zakonskih postupaka u Republici Hrvatskoj te zato svi navodi u tim uvjetima uporabe ne ograničavaju prava agencije NOMAGO Mobility da se podredi vladinim, sudskim i zakonskim zahtjevima u vezi s uporabom web stranice putovanja.nomago.hr ili informacija, danih ili stečenih od agencije NOMAGO Mobility, koja se tiču vaše uporabe ili djelovanja web stranice strani putovanja.nomago.hr. Ako se zaključi da je bilo koji dio ovih uvjeta uporabe nevažeći ili neprovediv sukladno trenutno važećem zakonodavstvom Republike Hrvatske, uključujući (no ne i ograničeno na) osporavanje odgovornosti i garancije, kao što je gore navedeno, onda se nevažeći ili neprovediv propis nadomješta važećim, provedivim propisom, koji što je više moguće odgovara svrsi izvornog propisa, a preostali dio uvjeta uporabe ostaje važeći u nepromijenjenom obliku.

Ovi uvjeti korištenja, uključujući dokumente izričito spomenute u gornjem tekstu, određuju cjelokupni ugovor između vas i agencije NOMAGO Mobility, s obzirom na usluge web stranice putovanja.nomago.hr, koje nadomještaju sve prijašnje ili istovremene komunikacije i ponude, bilo elektroničke, usmene ili pismene, između vas i agencije NOMAGO Mobility u vezi s uslugama portala. Tiskana varijanta uvjeta uporabe ili njen bilo kakav elektronički oblik, prihvatljiv je u sudskim ili upravnim procesima koji temelje na tom ugovoru ili su povezani s njime, u istoj mjeri i pod istim uvjetima kao i drugi poslovni dokumenti i zapisi koji su u izvorniku očuvani u tiskanom obliku.

INTERCITY INTERNETSKE USLUGE REZERVACIJE KARATA

I. O nama

Ovim se Općim uvjetima upotrebe internetske usluge rezervacije prijevoznih karata utvrđuju uvjeti u skladu s kojima pružatelj internetske platforme za rezervacije, Nomago d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, ustrojeno prema zakonima Republike Slovenije sa sjedištem na adresi Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (dalje u tekstu: Nomago), pruža usluge svojim korisnicima (dalje u tekstu: Korisnik) na svojim mrežnim stranicama https://intercity.nomago.eu/ (dalje u tekstu: mrežne stranice) ili u mobilnoj aplikaciji NomagoIntercityAPP (dalje u tekstu: aplikacija). Nomago pruža samo internetsku platformu za pronalazak, usporedbu i kupnju usluga prijevoza različitih prijevoznika (dalje u tekstu: Prijevoznik) koji nude usluge prijevoza. Stoga je ugovor o prodaji usluga na mrežnim stranicama / u aplikaciji u strogom smislu dvostrani ugovor između Korisnika i prijevoznika koji je naveden na mrežnim stranicama / u aplikaciji i na karti. Ovi se uvjeti odnose isključivo na internetsku uslugu rezervacije prijevoznih karata - pretraga, usporedba cijena, razne mogućnosti prijevoza, rezervacija. Stalno mijenjamo i poboljšavamo mrežnih stranicu / aplikaciju jer želimo poboljšati korisničko iskustvo potencijalnih kupaca. I

I. Opći uvjeti upotrebe

Ovim se Općim uvjetima upotrebe, kao i našom Politikom privatnosti, uređuje upotreba usluga internetske rezervacije prijevoznih karata, a oni usto sačinjavaju temelj sporazuma između Nomaga i Korisnika. Nomago nastupa isključivo kao prodajni posrednik i smatra se da se ugovor o prijevozu između Korisnika i Prijevoznika zaključuje uspješnom provedbom plaćanja, nakon koje Nomago Korisniku šalje kartu i račun. Plaćanje karte smatra se potvrdom da Korisnik bezuvjetno prihvaća Opće uvjete prijevoza Poslovnog partnera. Nomago ne utječe na sadržaj Općih uvjeta prijevoza Poslovnog partnera. 

III. Internetske usluge koje nudi Nomago

a) Registracija

Na mrežnim stranicama / u aplikaciji možete stvoriti račun za Nomago unosom svoje e-adrese i odabrane lozinke. S vašim ćemo osobnim podatcima i informacijama o rezervaciji postupati u skladu sa svojom Politikom privatnosti.

Registriranim korisnicima mogu postati samo punoljetne osobe i fizičke osobe pune pravne sposobnosti. Korisnik mora potpuno i ispravno navesti sve nužne informacije i ažurirati ih prema potrebi. Registracija je neprenosiva.

Jednom kad se registrirate, vaš će račun ostati aktivan do daljnjega. I Korisnik i Nomago imaju pravo zatvoriti račun u bilo kojem trenutku dostavom obavijesti dva dana unaprijed. To se ne odnosi na pravo na zatvaranje računa bez prethodne obavijesti iz opravdana razloga.

b) Internetska kupnja putne karte

Na mrežnim stranicama / u aplikaciji Korisnik može kupiti kartu preko interneta. Smatra se da se kupnja karte zaključuje uspješnom provedbom plaćanja, nakon koje se na e-adresu Korisnika šalju karta i račun. Ako se elektroničko plaćanje ne provede, kupnja se briše.

Nakon što kupi kartu na mrežnim stranicama / u aplikaciji, Korisnik će e-poštom odmah primiti potvrdu koja sadržava datum naloga.

Nomago ne odgovara za propuste ili kašnjenja u ispunjavanju svojih obveza utvrđenih ovim ugovorom (tj. obveze obrade rezervacije i plaćanja usluge prijevoza) ako takvi propusti ili kašnjenja proiziđu iz okolnosti za koje se ne može razumno očekivati da budu pod njegovom kontrolom.

Ugovor o pružanju usluge prijevoza, koja se kupuje na mrežnim stranicama / u aplikaciji, u strogom je smislu dvostrani ugovor između Korisnika i prijevoznika navedenog na karti. Ugovor s prijevoznikom smatra se zaključenim nakon provedbe plaćanja karte. Sukladno s time, Nomago ne odgovara za pružanje usluge prijevoza.

c) Obveze Korisnika

Korisnik je obvezan ispisati kartu i račun ili ih spremiti na mobilnom uređaju ili u aplikaciji te ih ponijeti sa sobom. Nakon ukrcaja Korisnik je obvezan vozaču pokazati odgovarajuću kartu, a tu kartu i račun mora čuvati tijekom cijelog putovanja te ih predočiti kad se to od njega zatraži.

Kupljena je karta važeća u tiskanom i elektroničkom obliku (npr. na mobitelu ili u aplikaciji NomagoIntercity APP), no u svakom slučaju na njoj mora biti vidljiv QR kod kako bi ga vozač mogao skenirati. 

Ako Korisnik prilikom internetske kupnje karte odabere neki od popusta (npr. popust za djecu ili neki drugi dostupan popust), prilikom ulaska u vozilo mora dokazati da spada u kategoriju obuhvaćenu popustom koji je odabrao. Ako Korisnik to ne može dokazati, obvezan je vozaču platiti punu cijenu karte ili se njegova karta smatra nevažećom i on gubi svako pravo na povrat novca kojim je platio kartu.

d) Usluga prijevoza

Uslugu prijevoza pruža prijevoznik koji je naveden na karti, a ako usluge prijevoza u sklopu te linije obavlja više prijevoznika koji međusobno surađuju, na karti će biti navedeni nazivi svih njih.

Prijevoznik Korisniku pruža usluge prijevoza, stoga odgovara za pružanje usluga u skladu s važećim zakonom. Kad sklopi ugovor s prijevoznikom (kupnjom karte), Korisnik stječe pravo na upotrebu usluga prijevoza koje pruža Prijevoznik u skladu s rezervacijom provedenom na mrežnim stranicama / u aplikaciji.  Nomago ne može jamčiti ispravno ispunjenje ugovora između Kupca i Prijevoznika. Na uslugu prijevoza primjenjuju se Opći uvjeti prijevoznika koji obavlja usluge prijevoza na liniji o kojoj je riječ. 

Nomago ni u kojem slučaju ne odgovara za pružanje usluge prijevoza i ne odgovara za štetu ili gubitke koji nastanu zbog nepružanja ili neodgovarajućeg pružanja usluge prijevoza. Budući da igra ulogu internetske platforme koja posreduje u transakcijama između  prijevoznika i Korisnika, Nomago ne odgovara za rad prijevoznika, što uključuje, ali nije ograničeno na: pravovremeni polazak i dolazak vozila, ponašanje zaposlenika i predstavnika prijevoznika, stanje vozila, otkazivanje putovanja iz bilo kojeg razloga, gubitak ili oštećenja prtljage, promjenu korisnikova sjedala koju prijevoznik provede iz bilo kojeg razloga, pogrešne informacije prijevoznika o mjestu ukrcaja ili naknadne promjene mjesta ukrcaja uz slanje prethodne obavijesti Nomagu ili Korisniku ili bez takve obavijesti i nepružanje usluga zbog više sile.

e) Promjene koje uvede prijevoznik

Provedbom učestalog ažuriranja Nomago daje sve od sebe kako bi osigurao ispravnost redova vožnje dostupnih na internetu. Međutim, ne možemo jamčiti ispravnost pruženih informacija i ne odgovaramo za nju, a za sve radnje koje poduzmete na temelju informacija navedenih na mrežnim stranicama / u aplikaciji odgovarate vi sami. Ako imate bilo kakvih nedoumica o odabiru vremena polaska, zatražite savjet naše Korisničke podrške.

Karta koju Nomago izdaje Korisniku temelji se samo na informacijama o raspoloživosti sjedala koje pruža ili ažurira prijevoznik. Informacije o sadržajima, uslugama, linijama, cijenama karata, vrsti vozila, raspoloživosti sjedala i svim ostalim pojedinostima povezanima s uslugom prijevoza osigurava nadležni prijevoznik i Nomago na takve informacije koje osigurava aprijevoznik ne može nikako utjecati.

Kupujući kartu, Korisnik prihvaća mogućnost manjih izmjena voznog reda, npr. u slučaju kašnjenja zbog gužve u prometu ili drugih okolnosti koje ne proizlaze iz nemara prijevoznika. Ako dođe do kašnjenja u polasku ili ako je vozilo puno, prijevoznik Korisniku može osigurati mjesto u vozilu koji polazi nešto kasnije ako je taj polazak razumno udaljen od izvorno zakazanog vremena polaska. Moguće je kašnjenje u polasku, posebno u razdobljima kad je promet gust. U slučaju otkazivanja ili kašnjenja primjenjuju se Opći uvjeti prijevoznika navedeni na karti.

Kad kupi kartu za prijevoznu liniju koja uključuje prelazak preko jedne ili više granica, Korisnik je obvezan ponijeti važeću putnu ispravu i, ako je to potrebno, važeću putnu vizu.

f) Promjena rezervacije uz kupljenu kartu i povrat novca

Ovisno o Prijevozniku, postoje različiti načini promjene rezervacije. 

Kupnju karata preko interneta možete otkazati ili za nju zatražiti povrat novca samo preko stranice za otkazivanje 

https://intercity.nomago.eu/APP ili obraćanjem Korisničkoj podršci na e-adresu: intercity@nomago.eu. Pritom se primjenjuju uvjeti prijevoza nadležnog prijevoznika.

Prilikom promjene rezervacije uz kupljenu kartu ili otkazivanja karte dobiva se kod za popust. Iznos popusta koji se stječe unosom koda ovisi o rokovima za otkazivanje nadležnog prijevoznika. 

g) Kod za popust

Kod za popust izdaje se u zamjenu za kupljenu kartu radi promjene rezervacije. Taj je tip bona povezan isključivo s korisničkim računom koji je upotrijebljen tijekom prve kupnje karte. Kod za popust može se upotrijebiti isključivo na mrežnim stranicama / u aplikaciji gdje je obavljena prva kupnja, i to za usluge prijevoza koje pruža isti Prijevoznik od kojeg je kupljena izvorna karta. 

h) Plaćanje

Informacije o cijenama karata dostupne su na mrežnim stranicama / u aplikaciji. 

Putne karte koje kupujete preko interneta možete platiti sljedećim karticama ili kanalima plaćanja: 

o Maestro

o MasterCard

o Visa

o Discover

o PayPal.

IV. Usluge trećih strana

Na našim mrežnim stranicama / u našoj aplikaciji nalaze se poveznice na mrežne stranice drugih pružatelja usluga kojima ne upravljamo i koje ne nadziremo te za njih nismo odgovorni. Ne odobravamo sadržaje tih drugih mrežnih stranica i nismo odgovorni za zakonitost ili funkcionalnost tih sadržaja. Stoga ne odgovaramo za gubitke i štetu koji mogu proizići iz upotrebe tih stranica. Preporučujemo vam da pozorno pročitate Opće uvjete drugih (povezanih) mrežnih stranica.

V. Kontaktne informacije / obavijesti

Pomozite nam unaprijediti uslugu. Vaše su povratne informacije, negativne ili pozitivne, uvijek dobrodošle, a to vrijedi i za sve prijedloge koji se odnose na to kako bismo mogli poboljšati svoju uslugu. Ostavite komentare, ocijenite našu uslugu ili nam se obratite s dodatnim pitanjima na adresu:

Nomago d.o.o.

Vošnjakova ulica 3

1000 Ljubljana, Slovenija 

PDV: 52398790

intercity@nomago.eu 

+3861 431 7777

VI. Izmjene naših Općih uvjeta upotrebe

Ponuda naših usluga u budućnosti će se neprestano širiti. Stoga zadržavamo pravo na prilagodbu i izmjenu ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Ako niste suglasni s izmjenama Općih uvjeta ili s nekim od njihovih članaka, molimo vas da prestanete upotrebljavati naše usluge, i to najkasnije na dan kad relevantne izmjene stupe na snagu.

Nomago ove Opće uvjete može izmijeniti u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Ovi Opći uvjeti postaju važeći i stupaju na snagu 1. travnja 2021. godine, a Korisnicima su dostupni na adresi https://intercity.nomago.eu. 

VII. Ograničenja

Svoje mrežne stranice / aplikaciju i njihove funkcije činimo dostupnima Korisnicima; ne postoji pravo na pružanje određenih funkcija. Imamo pravo promijeniti sadržaj i funkcije u bilo kojem trenutku (na primjer, zakrpama, ažuriranjima ili izmjenama). Ne jamčimo da će naše mrežne stranice / aplikacija biti trajno dostupne. Točnije, tehničke poteškoće na koje ne možemo utjecati mogu dovesti do prekida u radu. Održavanje mrežnih stranica / aplikacije može utjecati na njihovu dostupnost pa će se, kad to bude moguće, provoditi tako da se u što većoj mjeri spriječe prekidi. Vlasnička prava i sva ostala prava povezana s mrežnim stranicama / aplikacijom pripadaju Nomagu.

VIII. Zaštita podataka

Našom Politikom privatnosti uređen je način na koji postupamo s vašim podatcima kad upotrebljavate našu uslugu. Upotrebljavajući naše mrežne stranice / aplikaciju, pristajete na upotrebu vaših informacija u skladu s našom Politikom privatnosti.

Nomago se obvezuje na zaštitu osobnih podataka Korisnika, stoga prikupljamo samo osnovne informacije o Korisnicima/korisnicima koje su nam nužne da bismo ispunili svoje obveze. Nomago se usto obvezuje obavijestiti svoje Korisnike o načinu na koji se prikupljeni podatci upotrebljavaju i omogućiti Korisnicima da odaberu kako će se upotrebljavati njihovi podatci što podrazumijeva i odluku o tome žele li da se njihovo ime ukloni s popisa koji se upotrebljavaju za marketinške kampanje. Sve informacije koje nam pruže korisnici smatrat ćemo strogo povjerljivima i učinit ćemo ih dostupnima samo onim zaposlenicima kojima su takve informacije potrebne za obavljanje radnih zadataka. Svi su Nomagovi zaposlenici i poslovni partneri odgovorni za poštovanje načela spomenute Politike.

IX. Izjava o odricanju od odgovornosti

Sadržaj ovih mrežnih stranica javnosti je dostupan samo radi informiranja. Nomago poduzima sve razumne korake kako bi osigurao integritet i točnost aktualnih informacija. Nomago zadržava pravo na izmjenu sadržaja i funkcija ovih mrežnih stranica u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Nomago ne odgovara za netočne informacije, propuste ili neobjavljivanje sadržaja na ovim mrežnim stranicama. Do takvih pogrešaka može doći zbog, ali one nisu svodive na ljudske pogreške u unosu podataka, tisku, oblikovanju ili skeniranju. Nadalje, Nomago ni pod kojim okolnostima ne odgovara za štetu, gubitke ili troškove koji mogu proizići iz informacija i sadržaja uvrštenih na ove mrežne stranice. Nomago ne odgovara za sadržaj drugih mrežnih stranica koje su povezane s mrežnim stranicama https://intercity.nomago.eu/, a koje su odgovorne za gubitak podataka ili prihoda. Nadalje, Nomago ne preuzima odgovornost za privremenu nedostupnost mrežnih stranica prouzročenu tehničkim poteškoćama na koje Nomago ne može utjecati.

X. Mjerodavno pravo, nadležnost i rješavanje sporova

Ovi Opći uvjeti i usluge koje pružamo kao platforma za rezervacije uređeni su i tumače se u skladu sa slovenskim pravom, osim ako je drukčije predviđeno obvezujućim pravilima. .Svi sporovi koji proiziđu iz ovih Općih uvjeta i naših usluga podnose se isključivo nadležnim slovenskim sudovima.

Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta postane nevažeća, neprimjenjiva ili neobvezujuća, i dalje ste obvezani svim ostalim odredbama ovih Općih uvjeta. U takvu se slučaju nevažeća odredba nastavlja primjenjivati u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, a vi dajete suglasnost da ćete prihvatiti učinak sličan onomu koji je imala nevažeća, neprimjenjiva ili neobvezujuća odredba s obzirom na sadržaj i svrhu ovih Općih uvjeta.


Pravilnik o obradi osobnih podataka putem video nadzora

Na temelju članaka 25, 26, 27, 28, 29 i 30 Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18, na snazi od 25. 5. 2018.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i slobodnom protoku tih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) uprava društva NOMAGO Mobility d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Andrije Hebranga 22, OIB: 70852164421 (u daljnjem tekstu NOMAGO Mobility d.o.o. i/ili Društvo i/ili Voditelj obrade) donijela je sljedeći:


PRAVILNIK O OBRADI OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEO NADZORA

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje način obrade i zaštite osobnih podataka prikupljenih putem sustava video nadzora (u daljnjem tekstu: video nadzor), način naručivanja snimanja, postupanje s video snimkama i nadzor nad korištenjem videosnimki u Društvu.

II. Svrha obrade osobnih podatakata putem videonadzora

Članak 2.

Društvo obrađuje osobne podatke putem video nadzora poslovnih prostorija u kojima Društvo obavlja svoju poslovnu djelatnost.

Sustav video nadzora koristi se zbog zaštite života i imovine zaposlenika, Društva i svih drugih osoba koje se nađu u poslovnim prostorijama Društva. Sustav se nadalje koristi i za sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema imovini Društva (krađe, oštećenja, uništenja i sl), osiguravanje kontrole ulaska i/ili izlaska u ured i/ili poslovni prostor Društva te zaštitu poslovnih tajni u Društvu. Pri tome Društvo može koristiti usluge stručnih podizvođača (zaštitarskih službi) koji također imaju svojstvo izvršitelja obrade.

Kamere za video nadzor snimaju sliku. Na videima su osim slike vidljivi datum i vrijeme snimanja videa. 

Snimke iz sustava video nadzora se ne smiju koristiti suprotno svrsi utvrđenoj u stavku 2. ovog članka. 

Članak 3

Svrhe iz stavka 2. prethodnog članka ne mogu se postići blažim mjerama.

III. Zakonitost provedbe video nadzora

Članak 4

Društvo je dužno označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod video nadzorom, a oznaka mora biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u područje snimanja. Društvo ne obavlja djelatnost praćenja i snimanja javnih površina.

Oznaka o video nadzoru koja se izrađuje u obliku naljepnice ili pločice sadrži lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

• da je prostor pod video nadzorom

• podatke o voditelju obrade

• podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Društvo je dužno u obavijesti iz prethodnog stavka istaknuti i web adresu (putem QR koda) na kojoj se pojedinac može informirati o posebnim učincima obrade, posebice o daljnjoj obradi, kontakt podacima ovlaštene osobe te informacijama o neuobičajenim daljnjim obradama, kao što su prijenosi subjektima u treće zemlje, praćenje uživo događanja, mogućnost audio intervencije u događaje, praćenje događaja uživo i podacima iz stavka 1. članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Članak 5

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem video nadzora ima:

• odgovorna osoba podizvođača koji obavlja poslove zaštite putem video nadzora

• službenik za zaštitu osobnih podataka 

• uprava Društva i/ili osoba koju na to ovlasti uprava Društva

Sustav video nadzora zaštićen je od pristupa neovlaštenih osoba.

Prijenos video signala od kamere sustava do kontrolne točke sustava provodi se na način da se neovlaštenim osobama onemogućuje gledanje, prisvajanje ili ometanje tog signala.

Članak 6

Ako je vjerojatno da će obrada podataka prikupljenih video nadzorom, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Društvo prije obrade provodi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka. Pri provođenju procjene učinka na zaštitu podataka Društvo traži savjet od službenika za zaštitu podataka.

Članak 7

Uprava Društva odlukom, ovlaštenjem ili ugovorom o poslovnoj suradnji imenuje ovlaštenog djelatnika ili djelatnike ili vanjskog izvođača koji su odgovorni za rad sa sustavom video nadzora i obradu osobnih podataka dobivenih video nadzorom. 

Ovlaštena osoba mora biti odgovarajuće kvalificirana za upravljanje i korištenje sustava. S uređajima mora rukovati pažljivo i u skladu s tehničkim uputama.

Članak 8

Tehnički nadzor nad radom sustava provodi uprava Društva i/ili od nje ovlašteni djelatnik ili vanjski izvođač.

Uprava Društva može ovlastiti i vanjskog izvođača za tehnički nadzor nad radom sustava video nadzora na temelju odgovarajućeg ugovora o poslovnoj suradnji.

Ovlašteni djelatnik ili vanjski izvođač, odnosno njeni ovlašteni serviseri i održavatelji hardvera i aplikativnog softvera, dužni su jednom godišnje ili po potrebi provjeriti rad sustava video nadzora.

Uprava Društva ili osoba koju ona ovlasti ili vanjski izvođač mora osigurati da se u slučaju servisiranja, popravka, izmjene ili dopune sustava te eventualnog kopiranja osobnih podataka, kopija uništi nakon prestanka potrebe za kopijom. Tijekom radova na instalaciji ili održavanju, predstavnik Uprave društva ili osoba koju uprava Društva na to ovlasti mora biti prisutna cijelo vrijeme i nadzirati instalaciju i/ili održavanje sustava kako ne bi došlo do nezakonite obrade osobnih podataka.

U slučaju brisanja videosnimki pohranjenih na mediju ili uništavanja nosača video zapisa, ovlaštena osoba dužna je popuniti Zapisnik o brisanju videosnimki ili uništavanju medija.

Članak 9

Pristup postavkama sustava video nadzora zaštićen je ulaznom lozinkom sukladno usvojenoj politici lozinki.

Sve intervencije u sustavu video nadzora moraju biti u skladu s odredbama članka 9. ovog pravilnika.

Članak 10

Zahvate u sustavu video nadzora provodi ovlaštena osoba u tvrtki za upravljanje sustavom video nadzora ili ovlašteni vanjski izvođač koji vodi potrebnu evidenciju o zahvatima na sustavu video nadzora, evidencija je prilog 6. ovog pravilnika, kao i potpisan odgovarajući ugovor o poslovnoj suradnji s operatorom.

IV. Provedba video nadzora

Članak 11

Videonadzor u poslovnim prostorijama Društva uvodi se pisanom odlukom o pokretanju video nadzora u društvu.

U odluci o uvođenju video nadzora u tvrtci moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi uvođenja video nadzora.

O uvođenju video nadzora moraju biti obaviješteni svi zaposlenici i druge osobe koje temeljem pisane obavijesti ulaze u tvrtku.

Prije uvođenja sustava video nadzora, uprava Društva mora objaviti obavijest ili odluku o uvođenju video nadzora na zajedničkoj oglasnoj ploči ili drugom uobičajenom mjestu ili na drugi uobičajeni način u poduzeću, u kojem svi zaposlenici, osobe koje posluju s Društvom i posjetitelji Društva mogu biti informirani o uvođenju i načinu implementacije video nadzora.

Društvo mora na vidnom mjestu istaknuti obavijesti sukladno članku 4. ovog pravilnika.

Članak 12

Obavijest se postavlja na vidljivim mjestima na vanjskoj strani poslovne zgrade, na ulazima u poslovnu zgradu i prilikom ulaska u poslovni prostor zgrade tvrtke.

Članak 13

Video nadzor u poslovnim prostorijama Društva provodi se kamerama za video nadzor. Video nadzor se provodi snimanjem na mjestima navedenim u Prilogu 2. ovog pravilnika.

Članak 14

Provedbom video nadzora stvara se zbirka osobnih podataka video nadzora.

Zbirka osobnih podataka video nadzora sadrži:

- video traku,

- mjesto snimanja,

- datum snimanja,

- vrijeme snimanja.

Navedena zbirka osobnih podataka ujedno je i Prilog 1. ovog pravilnika kao evidencija o poslovima obrade u društvu pod naslovom Zbirka podataka o provedbi video nadzora.

Članak 15

Prije početka video nadzora u tvrtci pružatelj video nadzora izrađuje popis zbirke osobnih podataka video nadzora.

Članak 16

Snimke dobivene sustavom video nadzora moraju biti označene s oznakom poslovne tajne i obrađene u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 17

Video nadzor se provodi 24 sata dnevno i 365 dana u godini.

U slučaju hitnog prekida snimanja, ovlaštena osoba mora ispuniti Zapisnik o prekidu snimanja.

V. Pohranjivanje snimaka

Članak 18

Snimke iz sustava video nadzora čuvaju se minimalno 1 dan, a maksimalno 21 dan od dana snimanja. 

Snimke dobivene putem video nadzora mogu se čuvati i duže od roka navedenog u prethodnom stavku, a najviše šest mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan još i duži rok čuvanja ili ako iste predstavljaju dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Snimke sustava video nadzora pohranjuju se na disk u uređaju i automatski se kopiraju ili brišu nakon isteka rokova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Snimke na prijenosnim medijima pohranjuju se na način da je osigurana odgovarajuća tehnička i organizacijska zaštita od neovlaštenog pristupa ili nastanka sigurnosnog incidenta u skladu s pravilima koja uređuju zaštitu osobnih podataka, kao što su npr.:

Zaključana prostorija u kojoj se nalazi oprema i mediji s video zapisima;

Ograničen pristup prostoru u kojem se nalazi oprema i video mediji samo ovlaštenim osobama;

Sigurnosna oprema, gdje se videji mogu gledati uz osobno korisničko ime i lozinku;

Snimanje na prijenosne medije naređuje Uprava Društva ili osoba koju ona ovlasti za vođenje video nadzora na pojedinoj lokaciji.

Kopija snimke može se čuvati za vrijeme trajanja sudskog, upravnog, arbitražnog ili drugog postupka pred nadležnim tijelima.

Ukoliko snimke određenog događaja ili situacije upućuju na sumnju na kazneno djelo, uprava Društva ili ovlaštena osoba dužna je obavijestiti policiju. Na pisani zahtjev policije, snimka joj se dostavlja u tiskanom obliku ili na prijenosnom mediju.

Osobe koje se nalaze na snimkama koje se koriste u sudskim, upravnim, arbitražnim ili drugim postupcima pred nadležnim tijelima moraju biti obaviještene o tome da će se snimke na kojima se nalaze biti izdvojene i proslijeđene nadležnim tijelima. 

Zabranjeno je prosljeđivati snimke osobama koje tvrde da namjeravaju pokrenuti neki sudski postupak. 

Snimke se prosljeđuju isključivo po nalogu suda ili nadležnih tijela.

VI. Upravljanje video nadzorom

Članak 19

Društvo je dužno uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem video nadzora. Osoba ovlaštena za provedbu video nadzora u poduzeću, odnosno vanjski izvođač kojeg ona ovlasti, vodi evidenciju iz koje se kasnije može utvrditi kada su pojedini osobni podaci sustava video nadzora korišteni ili na drugi način obrađivani te tko je to učinio, odnosno za razdoblje kada je moguća pravna zaštita prava pojedinca zbog nedopuštenog prijenosa ili obrade osobnih podataka (5 godina).

Članak 20

Uprava Društva i/ili osoba koju ona ovlasti ima pristup video snimkama i pravo pregledavanja snimki.

Ovlaštena osoba za pregled snimki (uvid) i davanje uputa administratoru informacijskog sustava na temelju zahtjeva državnog tijela ili uprave je:

- Upravitelj koncesijskog područja;

Ovlaštena osoba koja prema uputama regionalnog operativnog voditelja ima dopuštenje za pregled (pregled) te upravljanje, kontrolu, pristup, izvoz, kopiranje, prijenos, uništavanje ili. brisanje snimaka je:

- administrator informacijskih sustava.

Pristup postavkama video nadzora ima samo ovlašteni operater video nadzora ili ovlašteni vanjski izvođač.

Članak 21

Ovlaštena osoba koja vodi video nadzor može promijeniti postavke video nadzora, ako ocijeni da je promjena postavki video nadzora opravdana i potrebna sa stajališta osiguranja nesmetanog rada ili učinkovitosti video nadzora.

O svakoj promjeni postavki ovlaštena osoba mora sastaviti bilješku s naznakom tko je promijenio postavke, svrhu promjene i vrijeme promjene. Oznaka se može voditi i elektronički.

Članak 22

Uprava Društva i/ili osoba koju ona ovlasti može narediti da se snimke pojedinih izvanrednih događaja pohrane na prijenosne medije i radi rekonstrukcije i analize provedbe sigurnosti. Snimanje na prijenosne medije provodi osoba ovlaštena za upravljanje video nadzorom i/ili od nje ovlašteni vanjski izvođač.

VII. Tehnički zahtjevi sustava

Članak 23

Uprava Društva, osoba ovlaštena za upravljanje video nadzorom ili vanjski izvođač s kojim društvo sklopi ugovor o poslovnoj suradnji osigurava provedbu video nadzora i održavanje hardverske i programske opreme video nadzora, vodeći računa o odredbama ovog pravilnika i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Sustav video nadzora mora ispunjavati sljedeće tehničke uvjete:

Pristup postavkama i snimkama video nadzora imaju samo ovlaštene osobe;

Pristup postavkama video nadzora moguć je samo uz posebnu osobnu i sigurnu ulaznu lozinku i korisničko ime;

Pristup snimkama i pregled snimki moguć je isključivo uz osobno korisničko ime i lozinku;

Uređaj za snimanje mora biti propisno tehnički zaštićen i ne smije biti postavljen na način da treće osobe mogu nekontrolirano vršiti pregled, uvid ili pristup video zapisima, kao npr. zaključana prostorija u kojoj se nalazi sustav video nadzora;

Omogućen je revizijski trag koji osigurava sljedivost obrade (pregled, pregled, presnimavanje, brisanje) snimki te omogućuje pregled: tko je pristupao sustavu video nadzora, koje su snimke obrađene i kada je navedena obrada izvršena;

osigurano je automatsko brisanje starih snimaka nakon isteka definiranog roka pohrane snimaka;

nemoguć je prijenos snimaka putem računalne mreže (osim u sjedište vanjskog izvođača i/ili ovlaštenog radnika na udaljenoj lokaciji);

prijenos snimke na prijenosni medij dopušten je samo ovlaštenoj osobi;

ekrani na kojima se prati živa slika video nadzora moraju biti postavljeni tako da je neovlaštenim osobama onemogućen ili otežan uvid u monitor.

VIII. Provođenje nadzora

Članak 24

Uprava društva nadzire provođenje odredbi ovog pravilnika.

Uprava društva ima pravo zatražiti uvid u revizijski trag upravljanja video nadzorom od strane osobe ovlaštene za provedbu video nadzora ili ovlaštenog vanjskog izvođača video nadzora.

IX. Prava ispitanika

Članak 25

Ispitanici čiji osobni podaci se nalaze na video snimkama imaju sljedeća prava: 

Ispitaniku se na njegov zahtjev moraju dati informacije o prikupljenim podacima, načinu čuvanja tih podataka, osobama koje imaju pristup tim podacima te trajanju čuvanja tih podataka. 

Ispitanik može zatražiti brisanje snimaka koje predstavljaju njegove osobne podatke te se tom traženju mora udovoljiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima kada se snimka čuva radi korištenja kao dokaz u sudskom postupku. 

Ispitanik može zatražiti ograničenje obrade i neprenosivost njegovih snimaka koje sadrže osobne podatke, čemu će Društvo udovoljiti bez odgađanja, osim u slučajevima kada se snimka čuva radi korištenja kao dokaz u sudskom postupku. 

Ispitanik može uložiti prigovor na obradu njegovih osobnih podataka putem video nadzora na za to određeni kontakt.

X. Posebne odredbe o video nadzoru radnih prostorija

Članak 26

Sustav video nadzora unutar radnih prostorija koristi se zbog zaštite sigurnosti zaposlenika Društva te zbog zaštite interesa i imovine Društva.

Obrada osobnih podataka zaposlenika putem sustava video nadzora može se provoditi samo uz uvjete utvrđene Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Općom uredbom o zaštiti podataka i propisima kojima se regulira zaštita na radu i ako su zaposlenici bili na primjereni način unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri te ako je Društvo informiralo zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava video nadzora. U tom smislu Društvo je dužno pisanom obavijesti obavijestiti svakog radnika o mjerama video nadzora kojeg provodi.

Video nadzorom nisu pokriveni prostori svlačionice, mjesta za odmor radnika i toaletni prostori, ukoliko isti postoje u poslovnim prostorijama Društva.

Sve odredbe ovog Pravilnika koje vrijede za obradu osobnih podataka posjetitelja, kupaca i partnera Društva putem video nadzora primjenjuju se i na obradu osobnih podataka radnika putem video nadzora.

XI. Završne odredbe

Članak 27

Za sve što nije navedeno u ovom pravilniku o zaštiti osobnih podataka izravno se primjenjuju odredbe važeće Opće uredbe o zaštiti podataka, zakona i podzakonskih akata.

Svi zaposlenici tvrtke moraju biti upoznati s odredbama ovog pravilnika. Objavom pravilnika na uobičajenom mjestu za objavu internih akata u društvu, smatra se da su zaposlenici upoznati s odredbama pravilnika.

Ovaj Pravilnik usvaja Uprava Društva i stupa na snagu dan nakon objave na internoj oglasnoj ploči društva ili na normalnoj elektroničkoj stranici u društvu.

Sve izmjene ovog Pravilnika donose se na način kako je propisano za njezino donošenje.


U Zagrebu, 11. srpnja 2023.


Prilog 1: Zbirka prikupljanja podataka o provedbi video nadzora
Budi informiran

Ne propusti sljedeće akcije ili važne obavijesti!

Jesi li avanturistički putnik ili svakodnevni putnik? U svakom slučaju za tebe pripremamo ažurne, zanimljive i korisne putničke informacije koje isporučujemo u tvoj virtualni poštanski sandučić jednom ili dvaput mjesečno.